בסיעתא דשמיא

Contents

  • Siddurim
  • Tḥines
  • Birkonim
  • Haggadot
  • Art
  • Transcriptions
  • Translations
  • Howto
Username:

Password:


Recover password | Register New Account

Featured Contributor

Recent Posts

1280px-1581_Bunting_clover_leaf_mapתפילה לשלום | Prayer for the Peaceful Resolution of Israel’s Conflicts by Ira Tick

A prayer for the peaceful resolution of Israel’s conflicts with her neighbors and a mutually agreeable end to her dominion over the Palestinians, in Hebrew and in English, appropriate for inserting in the Birkat HaMazon especially on Shabbat and Festivals, or for reciting at any time.

"blood cells" by RATusus (CC-BY)תפילה לתורם דם | The Blood Donor’s Prayer by Elli Fischer

A prayer to be recited upon donating blood. In Israel, there are major blood drives around the times of Rosh Hashana and Pesaḥ, so the prayer borrows themes from both of those holidays. It emphasizes both the tzedaka aspect of blood donation and the ancient symbolic resonances of blood sacrifice.

"Printing press, 16th century in Germany" from Tolnai világtörténelme. Ujkor -könyv (1908)A Case Study on the Open Siddur Project by Gabrielle Girau Pieck

The shift is not just about going electronic. It is about how the electronic form of the siddur is allowing for new theological functions. Like religious authority, where digital media can be used to either reinforce traditional forms or open up new landscapes for alternative visions of leadership, the Internet also offers both possibilities regarding [...]

1הגדה לסדר אל”ף באלול, ראש השנה לבעלי־החיים (זנגביל, התשע”ג)‏

ראש השנה לבעלי־החיים – על מה ולמה?‏

מקורו של ראש השנה לבעלי־חיים הוא באותה משנה שבה המקור לט”ו בשבט:
“ארבעה ראשי שנים הם:  באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים.  באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה; רבי אלעזר ורבי שמעון אומרין, באחד בתשרי.  באחד בתשרי ראש השנה לשנים לשמיטים וליובלות, ולנטיעה ולירקות.  באחד בשבט ראש השנה [...]

1200px-Dehio_10_Dome_of_the_Rock_SectionThe Last Tisha b’Av: A Tale of New Temples by Rabbi Arthur Ocean Waskow and Rabbi Phyllis Ocean Berman

Long ago there came a Ḥassid, visiting from Vitebsk to see his Rebbe.

Struggling up hills, over cobblestones, through narrow alleyways, the Ḥassid came panting, shaking, to the door of a pale and quiet synagogue.

So pale, so quiet was this shul that the pastel paintings on the wall and ceiling stood out as though [...]

Welcome to the Open Siddur Project

"Impressió librorum". Engraving by Phillipus Galle of a drawing by Johannes Stradanus (Theodor Galle, Nova Reperta, Antwerp?, between 1590 and 1612?, No. 4. Madrid. ER/1605 National Library). This image has been significantly modified by Aharon Varady (license: CC-BY-SA).

“Impressió librorum”. Engraving by Phillipus Galle of a drawing by Johannes Stradanus (Theodor Galle, Nova Reperta, Antwerp?, between 1590 and 1612?, No. 4. Madrid. ER/1605 National Library). This image has been significantly modified by Aharon Varady (license: CC-BY-SA).

Imagine a printing press and book arts studio shared by everyone in the world looking to design and craft their own siddur.

The Open Siddur Project is building it, online, on the web: a collaborative digital-to-print publishing application where you can make your own siddur, share your work, and adopt, adapt, and redistribute work shared by others — work intended for creative reuse and inclusion in new siddurim and related works of Jewish spiritual practice.

Imagine a social network focused on publishing built around privacy, collaboration, and a public database and digital library of Jewish liturgy in a format that can easily show historical variations and changes across Jewish traditions, manuscripts, and facsimile editions.

Imagine a collection of text and recordings, freely licensed for creative reuse in every language Jews pray in or have ever prayed. Reimagine your siddur, custom tailored to your practice, replete with your insights and those selected from your friends, family, and the complete corpus of Jewish tradition, and a record of your family’s and community’s minhagim and nusaḥ.

You can help us realize this vision…. ☞ Continue reading

What for is Open Source in Judaism?

The Open Siddur is a G'MaḤ for Tefilot and related text and art. Transcribe or translate a prayer and share it. Help us develop our software. If you can't share a text or code, then please help us by telling others about this project or by donating some money to help us pay someone else to pick up the slack. Every shekel, drachma, or dollar you contribute helps to liberate the ingredients of Jewish spiritual practice for all collaborating free/libre and open source initiatives. Your tax deductible donation will help us afford to maintain this website, grow this project, and complete our web application.

בסיעתא דארעא