בסיעתא דשמיא

Contents

  • Siddurim
  • Tḥines
  • Birkonim
  • Haggadot
  • Art
  • Transcriptions
  • Translations
  • Howto
Username:

Password:


Recover password | Register New Account

Featured Contributor

Recent Posts

1הגדה לסדר אל”ף באלול, ראש השנה לבעלי־החיים (זנגביל, התשע”ג)‏

ראש השנה לבעלי־החיים – על מה ולמה?‏

מקורו של ראש השנה לבעלי־חיים הוא באותה משנה שבה המקור לט”ו בשבט:
“ארבעה ראשי שנים הם:  באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים.  באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה; רבי אלעזר ורבי שמעון אומרין, באחד בתשרי.  באחד בתשרי ראש השנה לשנים לשמיטים וליובלות, ולנטיעה ולירקות.  באחד בשבט ראש השנה [...]

1200px-Dehio_10_Dome_of_the_Rock_SectionThe Last Tisha b’Av: A Tale of New Temples by Rabbi Arthur Ocean Waskow and Rabbi Phyllis Ocean Berman

Long ago there came a Ḥassid, visiting from Vitebsk to see his Rebbe.

Struggling up hills, over cobblestones, through narrow alleyways, the Ḥassid came panting, shaking, to the door of a pale and quiet synagogue.

So pale, so quiet was this shul that the pastel paintings on the wall and ceiling stood out as though [...]

14495159079_eb87521664_bתפילת לשלום החיילים | Prayer on Behalf of the Jewish Soldier Going into Battle by Rabbi Dr. Nathan Lopes Cardozo

Bring our soldiers home from the battlefields, alive and unharmed
in their own merit and in the merit of their wives, children and
parents, so that they can sanctify Your name

Let the blessing which You gave to Avraham come true
“And through you all the families of the Earth will be blessed”
For this [...]

First Rain (228226305) by David K (CC BY-SA)Kavanot when Washing One’s Body Before Shabbes by Eyal Raviv

This is pre-Shabbos reflection that can be done in a shower or bath. Shabbat is a time when I am less focused on my selfish desires and instead my thoughts drift to my place in the larger community and world. I find myself doing some version of this before Shabbos most weeks and am welcome [...]

"Dust storm (haboob) on west side of Twin Falls, Idaho on July 4, 2013" (credit: Famartin, license: CC-BY-SA)תחנון לימים קשים | Taḥanun [Plea for Mercy] on Hard Days by Noa Mazor (trans. by Jonah Rank)

Lord, our God, bring us days of good, of mercy, of life and of peace.
Give our leaders the capability to see the natural sanctity embedded in every person.
Give us the ability to trust human beings fighting for their way, for their lives–for our lives.
Lord, lay us down along Your path–a path for [...]

Featured Post

Welcome to the Open Siddur Project

"Impressió librorum". Engraving by Phillipus Galle of a drawing by Johannes Stradanus (Theodor Galle, Nova Reperta, Antwerp?, between 1590 and 1612?, No. 4. Madrid. ER/1605 National Library). This image has been significantly modified by Aharon Varady (license: CC-BY-SA).

“Impressió librorum”. Engraving by Phillipus Galle of a drawing by Johannes Stradanus (Theodor Galle, Nova Reperta, Antwerp?, between 1590 and 1612?, No. 4. Madrid. ER/1605 National Library). This image has been significantly modified by Aharon Varady (license: CC-BY-SA).

Imagine a printing press and book arts studio shared by everyone in the world looking to design and craft their own siddur.

The Open Siddur Project is building it, online, on the web: a collaborative digital-to-print publishing application where you can make your own siddur, share your work, and adopt, adapt, and redistribute work shared by others — work intended for creative reuse and inclusion in new siddurim and related works of Jewish spiritual practice.

Imagine a social network focused on publishing built around privacy, collaboration, and a public database and digital library of Jewish liturgy in a format that can easily show historical variations and changes across Jewish traditions, manuscripts, and facsimile editions.

Imagine a collection of text and recordings, freely licensed for creative reuse in every language Jews pray in or have ever prayed. Reimagine your siddur, custom tailored to your practice, replete with your insights and those selected from your friends, family, and the complete corpus of Jewish tradition, and a record of your family’s and community’s minhagim and nusaḥ.

You can help us realize this vision…. ☞ Continue reading

What for is Open Source in Judaism?

The Open Siddur is a G'MaḤ for Tefilot and related text and art. Transcribe or translate a prayer and share it. Help us develop our software. If you can't share a text or code, then please help us by telling others about this project or by donating some money to help us pay someone else to pick up the slack. Every shekel, drachma, or dollar you contribute helps to liberate the ingredients of Jewish spiritual practice for all collaborating free/libre and open source initiatives. Your tax deductible donation will help us afford to maintain this website, grow this project, and complete our web application.

בסיעתא דארעא