בסיעתא דשמיא

חנוכה שמח – מנדלה | Ḥanukkah Sameaḥ Mandala by Ḥatul Yehudi (Cat Jew)

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא