בסיעתא דשמיא
Aharon N. Varady (transcription)

Aharon N. Varady (transcription)

http://aharon.varady.net/omphalos

Founding director of the Open Siddur Project, Aharon Varady is a community planner (M.C.P.) and Jewish educator (M.A. J.Ed.) working to improve stewardship of the Public Domain, be it the physical and natural commons of urban park systems or the creative and cultural commons of Torah study. His work on the adoption of Open Source strategies in the Jewish community has been written about in the Atlantic Magazine, Tablet, and Haaretz. Aharon Varady studied environmental planning and planning history at DAAP/University of Cincinnati, and the intersection of theurgy, experiential education, and ecology at the Davidson School of Education/JTSA. Here at opensiddur.org, he serves as hierophant, welcoming new users, adding new posts, and keeping the site up-to-date. If you find any mistakes in his translations or transcriptions, please let him know. Shgiyot mi yavin, Ministarot Nakeni שְׁגִיאוֹת מִי־יָבִין; מִנִּסְתָּרוֹת נַקֵּנִי "Who can know all one's flaws? From hidden errors, correct me" (Psalms 19:13).

Prayers, etc.Date AddedCategoriesTags
2018-02-14 – כ״ט בשבט ה׳תשע״ח Purim, Adar , , , , , , , , , , , , , , ,
2018-02-12 – כ״ז בשבט ה׳תשע״ח Adar , , , , , , , , , , , , ,
2018-01-28 – י״ב בשבט ה׳תשע״ח Rosh haShana for Fruit Trees (Tu biShvat), Transcribed, Needing Vocalization, Conflicts over Sovereignty and Dispossession, Work , , , , , , , , , ,
2018-01-14 – כ״ז בטבת ה׳תשע״ח Martin Luther King Day, Haftarot , , , , , , ,
2018-01-09 – כ״ב בטבת ה׳תשע״ח Shvat , , , , , , , , , , , , ,
2017-12-25 – ז׳ בטבת ה׳תשע״ח Transcribed, Needing Proofreading, Government, Inauguration Day, Washington's Birthday , , , , , , , ,
2017-12-20 – ב׳ בטבת ה׳תשע״ח Shaḥarit , , , , , , ,
2017-12-16 – כ״ח בכסלו ה׳תשע״ח Ḥanukkah, Tevet , , , , , , , , , , , , , ,
2017-12-07 – י״ט בכסלו ה׳תשע״ח Shabbat, Leil Shabbat , , , , , , , , , , , ,
2017-11-25 – ז׳ בכסלו ה׳תשע״ח Ḥanukkah, Kislev , , , , , , , , ,
2017-11-25 – ז׳ בכסלו ה׳תשע״ח Ḥanukkah, Warfare , , , , , , , , , , ,
2017-11-12 – כ״ג במרחשון ה׳תשע״ח Ḥanukkah, Kislev , , , , , , , , , , , ,
2017-11-07 – י״ח במרחשון ה׳תשע״ח Torah Reading Service, Government, Warfare , , , , ,
2017-10-28 – ח׳ במרחשון ה׳תשע״ח Tsom Gedalyah, Transcribed, Needing Translation , , , , , ,
2017-10-19 – כ״ט בתשרי ה׳תשע״ח Marḥeshvan , , , , , , , , , , , , ,
2017-10-17 – כ״ז בתשרי ה׳תשע״ח Shaḥarit, Shaḥarit, Needing Source Images , , , , , , ,
2017-10-14 – כ״ד בתשרי ה׳תשע״ח Tehilim , , , , , , , , ,
2017-10-09 – י״ט בתשרי ה׳תשע״ח Government , , , ,
2017-10-09 – י״ט בתשרי ה׳תשע״ח Torah Reading Service, Government , , , , , ,
2017-10-05 – ט״ו בתשרי ה׳תשע״ח Tehilim , , , , , , , , , , , ,
2017-10-02 – י״ב בתשרי ה׳תשע״ח Shemini Atseret , , , , , ,
2017-09-30 – י׳ בתשרי ה׳תשע״ח Tehilim, Transcribed, Needing Proofreading , , , , , , , , , ,
2017-09-23 – ג׳ בתשרי ה׳תשע״ח Tehilim, Transcribed, Needing Proofreading , , , , , , , , , , ,
2017-09-16 – כ״ה באלול ה׳תשע״ז Tehilim, Transcribed, Needing Proofreading , , , , , , , ,
2017-09-15 – כ״ד באלול ה׳תשע״ז Scanned, Needing Transcription, Rosh Hashanah, Scanned, Needing Decomposition, Yom Kippur, Maḥzorim, Yamim Nora'im , , , , , , , , ,
2017-09-09 – י״ח באלול ה׳תשע״ז Tehilim, Transcribed, Needing Proofreading , , , , , , , , , ,
2017-09-02 – י״א באלול ה׳תשע״ז Birkhot Ha-Shaḥar, Well-being , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2017-09-02 – י״א באלול ה׳תשע״ז Tehilim, Transcribed, Needing Proofreading , , , , , , , ,
2017-08-26 – ד׳ באלול ה׳תשע״ז Tehilim, Transcribed, Needing Proofreading , , , , , , , , ,
2017-08-20 – כ״ח באב ה׳תשע״ז Tehilim, Transcribed, Needing Proofreading , , , , , , , ,
2017-08-18 – כ״ו באב ה׳תשע״ז Elul , , , , , , , , ,
2017-08-17 – כ״ה באב ה׳תשע״ז Transcribed, Needing Proofreading, The New Moon, Elul, Transcribed, Needing Attribution , , , , , , ,
2017-08-12 – כ׳ באב ה׳תשע״ז Tehilim, Transcribed, Needing Proofreading, Brit (Covenant) , , , , , , , , , , ,
2017-08-11 – י״ט באב ה׳תשע״ז Exploration , , , , , , , , ,
2017-08-08 – ט״ז באב ה׳תשע״ז Travel , , , , , , , , ,
2017-08-06 – י״ד באב ה׳תשע״ז Mourning , , , , , , , ,
2017-08-06 – י״ד באב ה׳תשע״ז Bedtime Shema , , , , , , , ,
2017-08-06 – י״ד באב ה׳תשע״ז Bedtime Shema , , , , , , , ,
2017-08-05 – י״ג באב ה׳תשע״ז Tehilim, Transcribed, Needing Proofreading , , , , , , , , ,
2017-08-04 – י״ב באב ה׳תשע״ז disease , , , , , , , , ,
2017-08-04 – י״ב באב ה׳תשע״ז Travel , , , , , , , , , , , , , , , ,
2017-08-03 – י״א באב ה׳תשע״ז Shema , , , , , , ,
2017-08-03 – י״א באב ה׳תשע״ז Mourning , , , , , , ,
2017-08-02 – י׳ באב ה׳תשע״ז Ma'ariv , , , , , , , ,
2017-08-02 – י׳ באב ה׳תשע״ז Minḥah , , , , , , ,
2017-08-02 – י׳ באב ה׳תשע״ז Shaḥarit , , , , , , , , , , ,
2017-08-02 – י׳ באב ה׳תשע״ז Shaḥarit , , , , , , , , , , ,
2017-08-02 – י׳ באב ה׳תשע״ז Walking , , , , , , , , , , , ,
2017-08-02 – י׳ באב ה׳תשע״ז Shaḥarit , , , , ,
2017-08-02 – י׳ באב ה׳תשע״ז Tisha b'Av, Av , , , , , ,
2017-08-02 – י׳ באב ה׳תשע״ז Tisha b'Av, Av , , , , , , ,
2017-08-02 – י׳ באב ה׳תשע״ז Shaḥarit , , , , , , , , , , ,
2017-07-31 – ח׳ באב ה׳תשע״ז Shaḥarit , , , , , , , , , , , ,
2017-07-31 – ח׳ באב ה׳תשע״ז Shaḥarit , , , , , , , , , , , ,
2017-07-31 – ח׳ באב ה׳תשע״ז Shaḥarit , , , , , , , , , , , ,
2017-07-30 – ז׳ באב ה׳תשע״ז Shaḥarit , , , , , , , , , , ,
2017-07-30 – ז׳ באב ה׳תשע״ז Shaḥarit , , , , , , , , , , ,
2017-07-30 – ז׳ באב ה׳תשע״ז Shaḥarit , , , , , , , , , ,
2017-07-30 – ז׳ באב ה׳תשע״ז Shaḥarit , , , , , , , , , , , ,
2017-07-30 – ז׳ באב ה׳תשע״ז Shaḥarit , , , , , , , , , ,
2017-07-29 – ו׳ באב ה׳תשע״ז Shaḥarit , , , , , , , , , , ,
2017-07-29 – ו׳ באב ה׳תשע״ז Tehilim, Transcribed, Needing Proofreading, Transcribed, Needing Attribution , , , , , , ,
2017-07-22 – כ״ח בתמוז ה׳תשע״ז Tehilim, Transcribed, Needing Proofreading , , , , , , , ,
2017-07-15 – כ״א בתמוז ה׳תשע״ז Work , , , , , , , ,
2017-07-15 – כ״א בתמוז ה׳תשע״ז Shemini Atseret, Tehilim, Transcribed, Needing Proofreading , , , , , , , ,
2017-07-12 – י״ח בתמוז ה׳תשע״ז Birkhot Ha-Shaḥar, Shaḥarit , , , , , , , ,
2017-07-09 – ט״ו בתמוז ה׳תשע״ז Works in Progress, Birkhot Ha-Shaḥar, Transcribed, Needing Proofreading , , , , , ,
2017-07-08 – י״ד בתמוז ה׳תשע״ז Tehilim, Transcribed, Needing Proofreading , , , , , , , , ,
2017-07-06 – י״ב בתמוז ה׳תשע״ז Tehilim, Transcribed, Needing Proofreading , , , , ,
2017-06-30 – ו׳ בתמוז ה׳תשע״ז Tehilim, Transcribed, Needing Proofreading , , , , ,
2017-06-30 – ו׳ בתמוז ה׳תשע״ז Tehilim, Transcribed, Needing Proofreading , , , , , , , , ,
2017-06-24 – ל׳ בסיון ה׳תשע״ז Tehilim, Transcribed, Needing Proofreading , , , , , , , , , ,
2017-06-17 – כ״ג בסיון ה׳תשע״ז Tehilim, Transcribed, Needing Proofreading , , , , , , , , ,
2017-06-12 – י״ח בסיון ה׳תשע״ז Nissan, the Ḥodesh, Iyyar, Sivan, Transcribed, Needing Proofreading, Tevet, Shaḥarit, Tamuz, Av, Elul, Transcribed, Needing Attribution, Tishrei, Marḥeshvan, Kislev, Shvat, Adar , , , , , ,
2017-06-10 – ט״ז בסיון ה׳תשע״ז Tehilim, Transcribed, Needing Proofreading , , , , , , , , ,
2017-06-03 – ט׳ בסיון ה׳תשע״ז Tehilim, Transcribed, Needing Proofreading, Transcribed, Needing Attribution , , , , , ,
2017-05-29 – ד׳ בסיון ה׳תשע״ז Tehilim, Transcribed, Needing Proofreading, Transcribed, Needing Attribution , , , , , ,
2017-05-25 – כ״ט באייר ה׳תשע״ז Sivan, Transcribed, Needing Proofreading, Shavuot, Transcribed, Needing Attribution , , , , , , ,
2017-04-03 – ז׳ בניסן ה׳תשע״ז Erev Shabbat, Siddurim, Kabbalat Shabbat, Leil Shabbat , , , , , , ,
2017-02-26 – ל׳ בשבט ה׳תשע״ז Scanned, Needing Transcription, Siddurim, Scanned, Needing Decomposition , , , , , , , ,
2017-02-25 – כ״ט בשבט ה׳תשע״ז Scanned, Needing Transcription, Siddurim, Scanned, Needing Decomposition, Sifrei Tkhines , , , , , , , , ,
2017-02-11 – ט״ו בשבט ה׳תשע״ז Kabbalat Shabbat , , , , ,
2017-02-05 – ט׳ בשבט ה׳תשע״ז Scanned, Needing Transcription, Scanned, Needing Decomposition, Rabbinic Guides, Madrikhim, Sifrei Tkhines , , , , , ,
2017-02-03 – ז׳ בשבט ה׳תשע״ז Kabbalat Shabbat , , ,
2017-01-18 – כ׳ בטבת ה׳תשע״ז Scanned, Needing Transcription, Siddurim, Compilations , , , ,
2017-01-14 – ט״ז בטבת ה׳תשע״ז Martin Luther King Day, Transcribed, Needing Translation , , , , , ,
2017-01-06 – ח׳ בטבת ה׳תשע״ז Ḥanukkah, Transcribed, Needing Proofreading, Transcribed, Needing Translation , , , , ,
2016-11-24 – כ״ג במרחשון ה׳תשע״ז Fire , , , , ,
2016-11-23 – כ״ב במרחשון ה׳תשע״ז Peace, Theurgy, Health, Well-being , ,
2016-08-03 – כ״ח בתמוז ה׳תשע״ו Ḥanukkah, Megillot , , , , , , ,
2016-07-23 – י״ז בתמוז ה׳תשע״ו Kabbalat Shabbat, Transcribed, Needing Translation, Needing Source Images, Transcribed, Needing Attribution , ,
2016-07-23 – י״ז בתמוז ה׳תשע״ו Transcribed, Needing Proofreading, The New Moon, Av, Transcribed, Needing Attribution , , ,
2016-07-23 – י״ז בתמוז ה׳תשע״ו Transcribed, Needing Proofreading, Tamuz, The New Moon, Transcribed, Needing Attribution , ,
2016-07-22 – ט״ז בתמוז ה׳תשע״ו Gender , , , , , , , , ,
2016-07-22 – ט״ז בתמוז ה׳תשע״ו Transcribed, Needing Proofreading, Child care , ,
2016-07-20 – י״ד בתמוז ה׳תשע״ו Transcribed, Needing Translation, Transcribed, Needing Attribution, Child care , , ,
2016-07-14 – ח׳ בתמוז ה׳תשע״ו Kabbalat Shabbat, Needing Source Images , ,
2016-07-06 – ל׳ בסיון ה׳תשע״ו Needing Source Images, Transcribed, Needing Attribution, Child care, Learning , , , , , , , , ,
2016-07-06 – ל׳ בסיון ה׳תשע״ו Transcribed, Needing Translation, Needing Source Images, Transcribed, Needing Attribution, Child care, Learning , , , , , , , , , , ,
2016-07-06 – ל׳ בסיון ה׳תשע״ו Rosh Hashanah , , , , , ,
2016-07-06 – ל׳ בסיון ה׳תשע״ו Rosh Hashanah, Rosh haShana for this World , , , , , , , , ,
2016-07-06 – ל׳ בסיון ה׳תשע״ו Rosh Hashanah, Shemini Atseret, Yom Kippur, Pesaḥ, Shavuot, Sukkot, Mourning , , , , , ,
2016-07-06 – ל׳ בסיון ה׳תשע״ו Rosh Hashanah, Rosh haShana for this World, Tishrei , , , , , , , ,
2016-07-06 – ל׳ בסיון ה׳תשע״ו Transcribed, Needing Translation, Elul , ,
2016-07-05 – כ״ט בסיון ה׳תשע״ו Needing Source Images, Transcribed, Needing Attribution, Mikvah , , ,
2016-07-04 – כ״ח בסיון ה׳תשע״ו Needing Source Images, Transcribed, Needing Attribution, Child care , , , , , , , , ,
2016-07-04 – כ״ח בסיון ה׳תשע״ו Needing Source Images, Transcribed, Needing Attribution, Wedding , ,
2016-07-03 – כ״ז בסיון ה׳תשע״ו Well-being, Tshuvah , , , ,
2016-07-03 – כ״ז בסיון ה׳תשע״ו Theurgy, Needing Source Images, Transcribed, Needing Attribution, Health, Well-being, Protection , , , ,
2016-06-23 – י״ז בסיון ה׳תשע״ו Siddurim, Transcribed, Needing Proofreading , ,
2016-06-09 – ג׳ בסיון ה׳תשע״ו Shavuot, Transcribed, Needing Translation, Transcribed, Needing Attribution , ,
2016-05-04 – כ״ו בניסן ה׳תשע״ו Holocaust Day , , ,
2016-03-17 – ז׳ באדר ב׳ ה׳תשע״ו Sheva b'Adar, Transcribed, Needing Translation, Needing Source Images , ,
2016-03-17 – ז׳ באדר ב׳ ה׳תשע״ו Seder Pesaḥ, Pesaḥ, Art, Transcribed, Needing Attribution , ,
2016-02-23 – י״ד באדר א׳ ה׳תשע״ו Purim, Transcribed, Needing Translation, Adar , , , , , , , ,
2016-02-22 – י״ג באדר א׳ ה׳תשע״ו Purim, Adar , , , , , ,
2016-02-17 – ח׳ באדר א׳ ה׳תשע״ו Government
2016-02-17 – ח׳ באדר א׳ ה׳תשע״ו Government , , , , , ,
2016-02-17 – ח׳ באדר א׳ ה׳תשע״ו Rosh haShana for Majesty, Government , , , , , , ,
2016-02-15 – ו׳ באדר א׳ ה׳תשע״ו Peace, Washington's Birthday, Conflicts over Sovereignty and Dispossession , , , , , ,
2016-02-15 – ו׳ באדר א׳ ה׳תשע״ו Government, Washington's Birthday , , , , , , , , ,
2016-02-10 – א׳ באדר א׳ ה׳תשע״ו Rosh haShana for Domesticated Animals (behemot), Halakhah, Environment, Feasting, Self-Reflection , , ,
2016-02-08 – כ״ט בשבט ה׳תשע״ו Transcribed, Needing Attribution, Travel , , , , , , , ,
2015-12-10 – כ״ח בכסלו ה׳תשע״ו Ḥanukkah, Rosh haShana for Domesticated Animals (behemot), Shavuot , , , , , , , , ,
2015-12-06 – כ״ד בכסלו ה׳תשע״ו Ḥanukkah, Transcribed, Needing Vocalization , , , , , ,
2015-11-18 – ו׳ בכסלו ה׳תשע״ו Peace, Theurgy, Transcribed, Needing Attribution, Well-being, Home ,
2015-10-06 – כ״ג בתשרי ה׳תשע״ו Torah Reading Service, Government , , , , , , ,
2015-09-23 – י׳ בתשרי ה׳תשע״ו Siddurim ,
2015-09-08 – כ״ד באלול ה׳תשע״ה Birkat ha-Mazon ,
2015-06-10 – כ״ג בסיון ה׳תשע״ה Shaḥarit, Liturgical traditions, Amidah, Divrei Tefillah ,
2015-05-04 – ט״ו באייר ה׳תשע״ה Theurgy, Transcribed, Needing Translation , ,
2014-11-23 – א׳ בכסלו ה׳תשע״ה Sifrei Tkhines , , ,
2014-11-16 – כ״ג במרחשון ה׳תשע״ה Birkat ha-Mazon ,
2014-06-16 – י״ח בסיון ה׳תשע״ד Slavery & Captivity , ,
2013-12-09 – ו׳ בטבת ה׳תשע״ד Ḥanukkah, Megillot , , , , , , ,
2013-08-28 – כ״ב באלול ה׳תשע״ג Cantillation , ,
2013-06-05 – כ״ז בסיון ה׳תשע״ג Daytime , , , , , , , , , , , ,
2013-05-11 – ב׳ בסיון ה׳תשע״ג Well-being, Tshuvah , , ,
2013-04-24 – י״ד באייר ה׳תשע״ג Scanned, Needing Decomposition, Sifrei Tkhines , , , ,
2013-02-20 – י׳ באדר ה׳תשע״ג Government, Transcribed, Needing Vocalization, Inauguration Day , , , , , , ,
2012-02-19 – כ״ו בשבט ה׳תשע״ב Government, Inauguration Day, Washington's Birthday , , , , , , , ,
2011-08-24 – כ״ד באב ה׳תשע״א Sifrei Tkhines ,
2011-06-14 – י״ב בסיון ה׳תשע״א Birkhot Ha-Shaḥar, Siddurim, Shaḥarit, Shaḥarit , , , , , , , , ,
2010-12-08 – א׳ בטבת ה׳תשע״א Ḥanukkah, Advocacy , , , ,
2010-11-29 – כ״ב בכסלו ה׳תשע״א Rosh haShana for Fruit Trees (Tu biShvat), Seder Tu BiShvat, Transcribed, Needing Proofreading , , , , ,
2010-08-05 – כ״ה באב ה׳תש״ע Siddurim ,


בסיעתא דארעא