בסיעתא דשמיא

Andrew Shaw

Andrew Shaw is a Jewish spiritual seeker and creative liturgist.

Prayers, etc.Date AddedCategories
2012-12-13 – כ״ט בכסלו ה׳תשע״ג Shaḥarit, Neo-Ḥasidut
2011-12-14 – י״ח בכסלו ה׳תשע״ב Shaḥarit, Daytime
2011-12-14 – י״ח בכסלו ה׳תשע״ב Shaḥarit, Daytime


בסיעתא דארעא