בסיעתא דשמיא

Chajm Guski

http://www.sprachkasse.de/blog/

Chajm ist Autor und Bewohner des Ruhrgebiets, Herausgeber von talmud.de und Organisator des Minchah-Schiurs im Ruhrgebiet. Einige seiner Artikel gibt es nicht nur im Internet, sondern beispielsweise auch in der »Jüdischen Allgemeinen«. Über die Kontakt-Seite kann man Chajm eine Nachricht senden.

Prayers, etc.Date AddedCategoriesTags
2014-12-09 – י״ז בכסלו ה׳תשע״ה Ḥanukkah
2010-11-24 – י״ז בכסלו ה׳תשע״א Ḥanukkah , , , ,
2010-09-15 – ז׳ בתשרי ה׳תשע״א Child care , , , , , , , ,
2010-08-31 – כ״א באלול ה׳תש״ע Birkhot Ha-Shaḥar, Shaḥarit, Kabbalat Shabbat, Shaḥarit , , , , ,


בסיעתא דארעא