בסיעתא דשמיא
Dalia Marx

Dalia Marx

http://huc.edu/faculty/faculty/marx.shtml

Rabbi Dalia Marx (PhD) is an Associate professor of liturgy and midrash at the Jerusalem campus of Hebrew Union College-JIR, and teaches in various academic institutions in Israel and Europe. Marx, tenth generation in Jerusalem, earned her doctorate at the Hebrew University and her rabbinic ordination at HUC-JIR in Jerusalem and Cincinnati. She is involved in various research projects and is active in promoting liberal Judaism in Israel. Marx writes for academic and popular journals and publications. She is the author of When I Sleep and when I Wake: On Prayers between Dusk and Dawn (Yediot Sfarim 2010, in Hebrew), A Feminist Commentary of the Babylonian Talmud (Mohr Siebeck, 2013, in English) and the co-editor of a few books. Marx lives in Jerusalem with her husband Rabbi Roly Zylbersztein (PhD) and their three children.

Prayers, etc.Date AddedCategoriesTags
2015-10-06 – כ״ג בתשרי ה׳תשע״ו Sukkot , , , , , , ,
2011-02-22 – י״ח באדר א׳ ה׳תשע״א Liturgical traditions, Divrei Tefillah , , ,
2011-01-04 – כ״ח בטבת ה׳תשע״א Rosh haShana for Fruit Trees (Tu biShvat), Seder Tu BiShvat, Shvat ,


בסיעתא דארעא