בסיעתא דשמיא
David Seidenberg

David Seidenberg

http://neohasid.org

Rabbi David Seidenberg, the founder of NeoHasid.org, teaches text and music, Jewish thought and spirituality, in their own right and in relation to ecology and the environment. David is the author of the acclaimed book Kabbalah and Ecology: God's Image in the More-Than-Human World (Cambridge U. Press, 2015). To read selections and find out about ordering the book, go to kabbalahandecology.com. David has smikhah (ordination) from the Jewish Theological Seminary and from Rabbi Zalman Schachter-Shalomi, and he has taught at over 100 synagogues, communities, retreats and conferences across North America (and a few in Europe and Israel), and is published widely on ecology and Judaism. David's teaching empowers learners to become creators of Judaism through deep study and communion with texts and tradition. Areas of specialty include Kabbalah and Chasidut, Talmud, davenning, evolution and cosmology, sustainability, Maimonides, Buber, and more.

Prayers, etc.Date AddedCategoriesTags
2017-08-20 – כ״ח באב ה׳תשע״ז observing natural phenomena , , , , , , , , , , ,
2016-08-07 – ג׳ באב ה׳תשע״ו Tisha b'Av, Megillot , , , , , , , ,
2016-02-10 – א׳ באדר א׳ ה׳תשע״ו Rosh haShana for Domesticated Animals (behemot), Halakhah, Environment, Feasting, Self-Reflection , , ,
2015-09-11 – כ״ז באלול ה׳תשע״ה Environment , , , , ,
2015-04-01 – י״ב בניסן ה׳תשע״ה Seder Pesaḥ ,
2014-12-22 – ל׳ בכסלו ה׳תשע״ה Ḥanukkah, Tevet , , , , , ,
2014-09-24 – כ״ט באלול ה׳תשע״ד Environment, The Shmita Year, Birkat ha-Mazon ,
2014-06-02 – ד׳ בסיון ה׳תשע״ד Kiddush Levana, observing natural phenomena, The New Moon ,
2013-11-25 – כ״ב בכסלו ה׳תשע״ד Ḥanukkah, Thanksgiving Day , , , ,
2013-11-03 – ל׳ במרחשון ה׳תשע״ד Aleinu ,
2013-03-24 – י״ג בניסן ה׳תשע״ג Erev Pesaḥ , ,
2012-11-14 – כ״ט במרחשון ה׳תשע״ג Environment, Dangerous Storms , , , , , , , , , , , ,
2012-09-30 – י״ד בתשרי ה׳תשע״ג Sukkot , , , , , , , , , , , , ,
2012-05-16 – כ״ד באייר ה׳תשע״ב Sefirat HaOmer , , , ,
2012-02-07 – י״ד בשבט ה׳תשע״ב Seder Tu BiShvat, Rosh haShana for Fruit Trees (Tu biShvat) , , , , , , ,
2011-10-07 – ט׳ בתשרי ה׳תשע״ב Environment, Yamim Nora'im, ecotastrophe, Tshuvah , , , , , , ,
2011-09-28 – כ״ט באלול ה׳תשע״א Rosh Hashanah, Musaf, Rosh haShana for this World, cacophany , , , , , , , , ,
2011-01-06 – א׳ בשבט ה׳תשע״א Rosh haShana for Fruit Trees (Tu biShvat) , , , , ,
2010-11-15 – ח׳ בכסלו ה׳תשע״א Rosh haShana for Majesty, Rosh haShana for Domesticated Animals (behemot), Rosh haShana for this World, Environment, Rosh haShana for Fruit Trees (Tu biShvat) , , , , ,
2010-11-14 – ז׳ בכסלו ה׳תשע״א Election Day, Election , , , , , , ,
2010-04-08 – כ״ד בניסן ה׳תש״ע observing natural phenomena, The New Sun , , , , , , , ,


בסיעתא דארעא