בסיעתא דשמיא
David Seidenberg

David Seidenberg

http://neohasid.org

Rabbi David Seidenberg, the founder of NeoHasid.org, teaches text and music, Jewish thought and spirituality, in their own right and in relation to ecology and the environment. David is the author of the acclaimed book Kabbalah and Ecology: God's Image in the More-Than-Human World (Cambridge U. Press, 2015). To read selections and find out about ordering the book, go to kabbalahandecology.com. David has smikhah (ordination) from the Jewish Theological Seminary and from Rabbi Zalman Schachter-Shalomi, and he has taught at over 100 synagogues, communities, retreats and conferences across North America (and a few in Europe and Israel), and is published widely on ecology and Judaism. David's teaching empowers learners to become creators of Judaism through deep study and communion with texts and tradition. Areas of specialty include Kabbalah and Chasidut, Talmud, davenning, evolution and cosmology, sustainability, Maimonides, Buber, and more.

Prayers, etc.Date AddedCategories
2016-08-07 – ג׳ באב ה׳תשע״ו Tisha b'Av, Megillot, Torah Reading
2016-02-10 – א׳ באדר א׳ ה׳תשע״ו Rosh haShana for Domesticated Animals (behemot), Feasting, Environment, Self-Reflection
2015-09-11 – כ״ז באלול ה׳תשע״ה Environment
2015-04-01 – י״ב בניסן ה׳תשע״ה Seder Pesaḥ
2014-12-22 – ל׳ בכסלו ה׳תשע״ה Ḥanukah, Tevet
2014-09-24 – כ״ט באלול ה׳תשע״ד The Shmita Year, Environment, Birkat ha-Mazon
2014-06-02 – ד׳ בסיון ה׳תשע״ד The New Moon
2013-11-25 – כ״ב בכסלו ה׳תשע״ד Ḥanukah, Thanksgiving Day
2013-11-03 – ל׳ במרחשון ה׳תשע״ד Aleinu
2013-03-24 – י״ג בניסן ה׳תשע״ג Pesaḥ
2012-11-14 – כ״ט במרחשון ה׳תשע״ג Dangerous Storms, Environment
2012-09-30 – י״ד בתשרי ה׳תשע״ג Sukkot, Tishrei
2012-05-16 – כ״ד באייר ה׳תשע״ב Sefirat HaOmer
2012-02-07 – י״ד בשבט ה׳תשע״ב Rosh haShana for Fruit Trees (Tu biShvat), Shvat
2011-09-28 – כ״ט באלול ה׳תשע״א Rosh Hashanah, Yom Kippur, Musaf, Rosh haShana for this World, cacophany, Tshuvah
2011-08-08 – ח׳ באב ה׳תשע״א Tisha b'Av, Megillot, Torah Reading
2011-01-06 – א׳ בשבט ה׳תשע״א Rosh haShana for Fruit Trees (Tu biShvat), Shvat
2010-11-15 – ח׳ בכסלו ה׳תשע״א Rosh haShana for Fruit Trees (Tu biShvat), Rosh haShana for Majesty, Rosh haShana for Domesticated Animals (behemot), Environment, Rosh haShana for this World
2010-11-14 – ז׳ בכסלו ה׳תשע״א Election, Election Day
2010-04-08 – כ״ד בניסן ה׳תש״ע The New Sun


בסיעתא דארעא