בסיעתא דשמיא
Effron Esseiva

Effron Esseiva

Effron Esseiva is part of a renewal ḥavurah on the West Coast of Canada on Bowen Island called Shirat HaYam and is also a member of Or Shalom in Vancouver.

Prayers, etc.Date AddedCategoriesTags
2012-06-01 – י״א בסיון ה׳תשע״ב Amidah , , , ,
2011-06-13 – י״א בסיון ה׳תשע״א Mourning ,


בסיעתא דארעא