בסיעתא דשמיא
Fanny Schmiedl-Neuda

Fanny Schmiedl-Neuda

Fanny Neuda (1819-1894) was a Jewish German-speaking writer best known for her popular collection of prayers, Stunden Der Andacht. She was born in Lomnice to the family of Rabbi Yehudah Schmiedl (1776-1855). After marrying Abraham Neuda (1812-1854), the couple moved to Loštice to Moravia, where her husband held the position of rabbi. They had three sons: Moritz (1842), Julius (1845) and Gotthold (1846). After her husband's death in 1854 she stayed for some time in Brno and later settled in Vienna . She died at the age of 75 years in the spa town of Merano (present-day Italy).

Prayers, etc.Date AddedCategories
2013-04-24 – י״ד באייר ה׳תשע״ג Needing Decomposition, Sifrei Tkhines
2012-10-02 – ט״ז בתשרי ה׳תשע״ג Sukkot, Tishrei
2012-09-27 – י״א בתשרי ה׳תשע״ג Sukkot, Tishrei
2012-06-05 – ט״ו בסיון ה׳תשע״ב Meta
2011-08-24 – כ״ד באב ה׳תשע״א Sifrei Tkhines


בסיעתא דארעא