בסיעתא דשמיא
the Hierophant

the Hierophant

http://gravatar.com/opensiddur

A hierophant is a person who invites participants in a sacred exercise into the presence of that which is deemed holy. The title, hierophant, originated in Ancient Greece and combines the words φαίνω (phainein, "to show") and ‏τα ειρα (ta hiera, "the holy"); hierophants served as interpreters of sacred mysteries and arcane principles. For the Open Siddur Project, the Hierophant welcomes new contributors and explains our mission: ensuring creatively inspired work intended for communal use is shared freely for creative reuse and redistribution.

Prayers, etc.Date AddedCategoriesTags
2017-01-14 – ט״ז בטבת ה׳תשע״ז Martin Luther King Day, Transcribed, Needing Translation, Secular & National Days , , , , , ,
2016-03-22 – י״ב באדר ב׳ ה׳תשע״ו Yom Nikanor, Megillot ,
2016-03-17 – ז׳ באדר ב׳ ה׳תשע״ו Sheva b'Adar, Transcribed, Needing Translation
2016-03-09 – כ״ט באדר א׳ ה׳תשע״ו Scanned, Needing Transcription, Sifrei Tkhines , ,
2016-03-09 – כ״ט באדר א׳ ה׳תשע״ו Scanned, Needing Transcription, Siddurim, Scanned, Needing Decomposition , , , , , , , ,
2016-01-18 – ח׳ בשבט ה׳תשע״ו Caregiving, Well-being , ,
2015-11-30 – י״ח בכסלו ה׳תשע״ו Shavuot
2012-02-10 – י״ז בשבט ה׳תשע״ב Community News ,
2012-01-14 – י״ט בטבת ה׳תשע״ב Targumim , , ,
2011-10-18 – כ׳ בתשרי ה׳תשע״ב Source Texts ,
2010-11-25 – י״ח בכסלו ה׳תשע״א Press & Research, Advocacy ,
2010-08-25 – ט״ו באלול ה׳תש״ע Press & Research , , , , , ,
2010-08-16 – ו׳ באלול ה׳תש״ע Development
2010-08-03 – כ״ג באב ה׳תש״ע Targumim, Torah, Neviim, Ketuvim , , , , , ,
2010-07-28 – י״ז באב ה׳תש״ע Scanned, Needing Transcription, Siddurim
2010-07-23 – י״ב באב ה׳תש״ע How to... , , , , , ,
2010-04-28 – י״ד באייר ה׳תש״ע Development ,
2010-03-21 – ו׳ בניסן ה׳תש״ע Community News , , ,
2010-02-16 – ב׳ באדר ה׳תש״ע Development
2010-01-13 – כ״ז בטבת ה׳תש״ע Press & Research
2009-12-02 – ט״ו בכסלו ה׳תש״ע Press & Research
2009-11-11 – כ״ד במרחשון ה׳תש״ע Development
2009-09-22 – ד׳ בתשרי ה׳תש״ע Development
2009-08-23 – ג׳ באלול ה׳תשס״ט Development ,
2009-07-03 – י״א בתמוז ה׳תשס״ט Press & Research


בסיעתא דארעא