בסיעתא דשמיא
R' Hillel Ḥayyim Lavery-Yisraëli

R' Hillel Ḥayyim Lavery-Yisraëli

http://www.youtube.com/user/rebhi11e1

Vancouver-born Rabbi Hillel Lavery-Yisraëli joined Beth Jacob in Hamilton, Ontario, Canada in August 2015 after having served as chief rabbi of Gothenburg, Sweden for three years. Before that, he was the rabbi of a large Masorti/Conservative congregation in Netanya, and a teacher of Talmud and other Judaic fields at the Conservative Yeshiva in Jerusalem. He has authored numerous articles, some of which can be seen here and here. Click here to watch his lecture, "Gender, Sexuality and Identity in the Jewish Tradition". More of his instructional videos can be found on youtube here and here.

Prayers, etc.Date AddedCategories
2016-06-21 – ט״ו בסיון ה׳תשע״ו Needing Decomposition, Birkonim (Benschers), Needing Translation, Birkat ha-Mazon
2016-05-04 – כ״ו בניסן ה׳תשע״ו Holocaust Day
2014-11-24 – ב׳ בכסלו ה׳תשע״ה Terror
2014-05-08 – ח׳ באייר ה׳תשע״ד Slavery & Captivity
2013-03-30 – י״ט בניסן ה׳תשע״ג Shaḥarit, Sefirat HaOmer, Pesaḥ
2012-02-20 – כ״ז בשבט ה׳תשע״ב Purim, Megillot, Cantillation


בסיעתא דארעא