בסיעתא דשמיא

Israel Meir Lask

Israel Meir Lask (1905-1974) was a journalist and English translator of modern Hebrew stories and poetry.

Prayers, etc.Date AddedCategories
2017-02-03 – ז׳ בשבט ה׳תשע״ז Kabbalat Shabbat


בסיעתא דארעא