בסיעתא דשמיא
Gabriel Wasserman

Gabriel Wasserman

http://margavriel.livejournal.com/

Gabriel Wasserman is a doctoral student at Yeshiva University studying medieval Jewish history.

Prayers, etc.Date AddedCategories
2013-07-08 – א׳ באב ה׳תשע״ג Tisha b'Av, Av
2013-03-17 – ו׳ בניסן ה׳תשע״ג Seder Pesaḥ
2013-03-17 – ו׳ בניסן ה׳תשע״ג Seder Pesaḥ
2013-03-17 – ו׳ בניסן ה׳תשע״ג Seder Pesaḥ
2013-03-17 – ו׳ בניסן ה׳תשע״ג Seder Pesaḥ
2009-12-08 – כ״א בכסלו ה׳תש״ע Shaḥarit, Nusḥaot haAshkenazim


בסיעתא דארעא