בסיעתא דשמיא
Gabriel Wasserman

Gabriel Wasserman

http://margavriel.livejournal.com/

Dr. Gabriel Wasserman (PhD, Yeshiva University) researches medieval Jewish literature, and is the author of Royal Attire: On Karaite and Rabbanite Beliefs by Hakham Mordecai ben Nisan (Karaite Press, 2016).

Prayers, etc.Date AddedCategoriesTags
2017-10-22 – ב׳ במרחשון ה׳תשע״ח Shabbat , , , , , , , , ,
2013-07-08 – א׳ באב ה׳תשע״ג Tisha b'Av, Av ,
2013-03-17 – ו׳ בניסן ה׳תשע״ג Seder Pesaḥ
2013-03-17 – ו׳ בניסן ה׳תשע״ג Seder Pesaḥ
2013-03-17 – ו׳ בניסן ה׳תשע״ג Seder Pesaḥ
2013-03-17 – ו׳ בניסן ה׳תשע״ג Seder Pesaḥ
2009-12-08 – כ״א בכסלו ה׳תש״ע Siddurim, Shaḥarit, Shaḥarit , , , ,


בסיעתא דארעא