בסיעתא דשמיא

Mashiah Asgari

Mashiah Asgari, resident of Herat, was a young singer and scribe in 19th or early 20th century Afghanistan.

Prayers, etc.Date AddedCategoriesTags
2011-07-12 – י׳ בתמוז ה׳תשע״א Art , ,


בסיעתא דארעא