בסיעתא דשמיא
Miriam Rubin

Miriam Rubin

I write,
to bring an ounce of medicine,
the perfect dosage
to awaken the healing potential within me and you

Prayers, etc.Date AddedCategoriesTags
2013-08-21 – ט״ו באלול ה׳תשע״ג Elul, Tshuvah , , , , , , , , , , ,


בסיעתא דארעא