בסיעתא דשמיא
Noa Mazor

Noa Mazor

Rabbi Noa Mazor (HUC Jer '16) Educator, inter-religious and peace activist.

Prayers, etc.Date AddedCategoriesTags
2015-03-16 – כ״ה באדר ה׳תשע״ה Election, Needing Translation, Election Day , ,
2014-07-21 – כ״ג בתמוז ה׳תשע״ד Peace ,


בסיעתא דארעא