בסיעתא דשמיא
Rabbi Ofer Sabath Beit-Halachmi

Rabbi Ofer Sabath Beit-Halachmi

Rabbi Ofer Sabath-Beit Halachmi directs AspaklariA (paths for renewing Jewish creativity) and edits the El Halev compendium of original prayers and blessings for lifecycle events.

Prayers, etc.Date AddedCategoriesTags
2017-06-12 – י״ח בסיון ה׳תשע״ז Peace, Warfare, Conflict , , , , , ,
2016-03-30 – כ׳ באדר ב׳ ה׳תשע״ו Travel


בסיעתא דארעא