בסיעתא דשמיא

Aurora Mendelsohn

http://rainbowtallitbaby.wordpress.com/

Dr. Aurora Mendelsohn is a biostatistician who lives in Toronto. Her work can be read in the Forward and at her blog, "Rainbow Tallit Baby".

Prayers, etc.Date AddedCategories
2014-04-01 – א׳ בניסן ה׳תשע״ד Seder Pesaḥ
2010-09-15 – ז׳ בתשרי ה׳תשע״א Birth


בסיעתא דארעא