בסיעתא דשמיא
Sarah Chandler

Sarah Chandler

Sarah Shamirah Chandler is the CCO (Chief Compassion Officer) and team leader at the Jewish Initiative for Animals (JIFA) where she works to support Jewish institutions to establish meaningful food policies rooted in Jewish ethics and animal welfare. Sarah holds a M.A. in Jewish Education and a M.A. in Hebrew Bible from the Jewish Theological Seminary, and a certificate in Non-Profit Management and Jewish Communal Leadership from Columbia University. She recently served as the Director of Earth Based Spiritual Practice for Hazon’s Adamah Farm and teaches, writes and consults on a national level on issues related to Judaism, the environment, mindfulness, food values, and farming.

Prayers, etc.Date AddedCategoriesTags
2016-08-18 – י״ד באב ה׳תשע״ו Rosh haShana for Domesticated Animals (behemot), Elul , , , , , , , , , , ,
2014-03-14 – י״ב באדר ב׳ ה׳תשע״ד Theurgy, Pi Day , , ,
2011-06-14 – י״ב בסיון ה׳תשע״א Birkhot Ha-Shaḥar, Siddurim, Shaḥarit, Shaḥarit , , , , , , , , ,


בסיעתא דארעא