בסיעתא דשמיא
Schneur Zalman of Lyadi

Schneur Zalman of Lyadi

Rabbi Shneur Zalman of Liady (Hebrew: שניאור זלמן מליאדי‎) (September 4, 1745 – December 15, 1812 O.S. / 18 Elul 5505 - 24 Tevet 5573), was the founder and first Rebbe of the Ḥassidic movement known as ḤaBaD, then based in Liadi, within Imperial Russia. He was the author of many works, and is best known for Shulḥan Arukh HaRav, the Tanya, and his Siddur Torah Or.

Prayers, etc.Date AddedCategoriesTags
2010-08-08 – כ״ח באב ה׳תש״ע Siddurim , , , , ,
2010-07-28 – י״ז באב ה׳תש״ע Needing Transcription, Siddurim ,


בסיעתא דארעא