בסיעתא דשמיא
Trisha Arlin

Trisha Arlin

http://triganza.blogspot.com

Trisha Arlin is a writer/performer of kavannot and piyyutim and a rabbinic student at the Academy of Jewish Religion (AJR). She was the Liturgist In Residence at the 2014 NHC Summer Institute. Trisha received a BA in Theater from Antioch College in 1975 and a MFA in Film (Screenwriting) in 1997 from Columbia University School of the Arts. In 1997, Trisha joined Kolot Chayeinu/Voices of our Lives, a progressive unaffiliated congregation in Brooklyn NY. Trisha teaches classes on Writing Personal Prayers and regularly shares her work during services. Trisha completed the Davennen Leadership Training Institute (DLTI) in 2011 and was an Arts Fellow at the Drisha Institute 2009-2010. Trisha Arlin blogs at triganza.blogspot.com.

Prayers, etc.Date AddedCategories
2015-10-12 – כ״ט בתשרי ה׳תשע״ו Rosh haShana for Domesticated Animals (behemot), Elul
2015-04-06 – י״ז בניסן ה׳תשע״ה Mourning
2014-07-23 – כ״ה בתמוז ה׳תשע״ד Tisha b'Av, Warfare, Conflict
2013-03-18 – ז׳ בניסן ה׳תשע״ג Kabbalat Shabbat
2013-01-20 – ט׳ בשבט ה׳תשע״ג Rosh haShana for Fruit Trees (Tu biShvat), Shvat
2012-04-05 – י״ג בניסן ה׳תשע״ב Pesaḥ
2012-03-03 – ט׳ באדר ה׳תשע״ב Well-being
2011-10-05 – ז׳ בתשרי ה׳תשע״ב Rosh Hashanah
2011-05-22 – י״ח באייר ה׳תשע״א Shabbat, Leil Shabbat
2010-12-27 – כ׳ בטבת ה׳תשע״א Havdalah


בסיעתא דארעא