בסיעתא דשמיא
T'ruah: The Rabbinic Call for Human Rights

T'ruah: The Rabbinic Call for Human Rights

http://truah.org

Founded 2002, T'ruah: The Rabbinic Call for Human Rights, (formerly Rabbis for Human Rights - North America) is a multi-denominational rabbinical organization dedicated to giving voice to the tradition of human rights in Judaism.

Prayers, etc.Date AddedCategoriesTags
2016-11-07 – ו׳ במרחשון ה׳תשע״ז Election Day, Election , , , ,
2015-04-23 – ד׳ באייר ה׳תשע״ה Government, Needing Translation , , , , , , ,
2015-03-21 – א׳ בניסן ה׳תשע״ה Seder Pesaḥ, Slavery & Captivity , , , , , ,
2012-09-19 – ג׳ בתשרי ה׳תשע״ג Conflicts over Sovereignty and Dispossession, Tshuvah , , , , , , ,
2011-04-12 – ח׳ בניסן ה׳תשע״א Pesaḥ , , , , ,
2011-01-20 – ט״ו בשבט ה׳תשע״א Rosh haShana for Fruit Trees (Tu biShvat), Conflicts over Sovereignty and Dispossession , , , , , , ,


בסיעתא דארעא