בסיעתא דשמיא

Unknown Author(s)

Sometimes the best we can do in attributing a historical work is to indicate the period and place it was written, the first prayer book it may have been printed in, or the archival collection in which the manuscript was found. We invite the public to help to attribute all works to their original composers. If you know something not mentioned in the commentary offered, please comment!

Prayers, etc.Date AddedCategories
2017-05-25 – כ״ט באייר ה׳תשע״ז Needing Attribution, Needing Source Imaging, Sivan, Shavuot, Needing Proofreading
2016-09-21 – י״ח באלול ה׳תשע״ו Yom Kippur, Yamim Nora'im
2016-08-07 – ג׳ באב ה׳תשע״ו Tisha b'Av
2016-08-03 – כ״ח בתמוז ה׳תשע״ו Ḥanukah, Megillot, Needing Vocalization
2016-07-23 – י״ז בתמוז ה׳תשע״ו Needing Attribution, Kabbalat Shabbat, Needing Source Imaging, Needing Translation
2016-07-23 – י״ז בתמוז ה׳תשע״ו Needing Attribution, Needing Source Imaging, The New Moon, Av, Needing Translation
2016-07-23 – י״ז בתמוז ה׳תשע״ו Needing Attribution, Needing Source Imaging, The New Moon, Tamuz, Needing Translation
2016-07-22 – ט״ז בתמוז ה׳תשע״ו Gender
2016-07-22 – ט״ז בתמוז ה׳תשע״ו Needing Source Imaging, Needing Translation, Child rearing
2016-07-20 – י״ד בתמוז ה׳תשע״ו Needing Attribution, Needing Source Imaging, Needing Translation, Child rearing
2016-07-07 – א׳ בתמוז ה׳תשע״ו Needing Source Imaging, Havdalah, Motsei Shabbat
2016-07-06 – ל׳ בסיון ה׳תשע״ו Needing Attribution, Needing Source Imaging, Needing Translation, Child rearing, Learning
2016-07-06 – ל׳ בסיון ה׳תשע״ו Needing Attribution, Needing Source Imaging, Needing Translation, Child rearing, Learning
2016-07-05 – כ״ט בסיון ה׳תשע״ו Needing Attribution, Needing Source Imaging, Mikvah
2016-07-04 – כ״ח בסיון ה׳תשע״ו Needing Attribution, Needing Source Imaging, Child rearing
2016-07-04 – כ״ח בסיון ה׳תשע״ו Needing Attribution, Needing Source Imaging, Marriage
2016-07-03 – כ״ז בסיון ה׳תשע״ו Needing Source Imaging, Well-being, Tshuvah
2016-07-03 – כ״ז בסיון ה׳תשע״ו Needing Attribution, Theurgy, Needing Source Imaging, Health, Well-being, Protection
2016-06-14 – ח׳ בסיון ה׳תשע״ו Contemplation, Shema, Theurgy
2016-06-09 – ג׳ בסיון ה׳תשע״ו Needing Attribution, Shavuot, Needing Translation
2015-12-06 – כ״ד בכסלו ה׳תשע״ו Ḥanukah, Needing Translation
2015-11-18 – ו׳ בכסלו ה׳תשע״ו Needing Attribution, Peace, Theurgy, Well-being, Home


בסיעתא דארעא