בסיעתא דשמיא

Unknown Author(s)

Sometimes the best we can do in attributing a historical work is to indicate the period and place it was written, the first prayer book it may have been printed in, or the archival collection in which the manuscript was found. We invite the public to help to attribute all works to their original composers. If you know something not mentioned in the commentary offered, please comment!

Prayers, etc.Date AddedCategoriesTags
2018-02-18 – ג׳ באדר ה׳תשע״ח Midrashim , , , , , , , , , , , ,
2018-02-14 – כ״ט בשבט ה׳תשע״ח Purim, Adar , , , , , , , , , , , , , , ,
2018-02-12 – כ״ז בשבט ה׳תשע״ח Adar , , , , , , , , , , , , ,
2018-01-09 – כ״ב בטבת ה׳תשע״ח Shvat , , , , , , , , , , , , ,
2017-12-16 – כ״ח בכסלו ה׳תשע״ח Ḥanukkah, Tevet , , , , , , , , , , , , , ,
2017-11-12 – כ״ג במרחשון ה׳תשע״ח Ḥanukkah, Kislev , , , , , , , , , , , ,
2017-11-07 – י״ח במרחשון ה׳תשע״ח Torah Reading Service, Government, Warfare , , , , ,
2017-10-28 – ח׳ במרחשון ה׳תשע״ח Tsom Gedalyah, Needing Translation , , , , , ,
2017-10-19 – כ״ט בתשרי ה׳תשע״ח Marḥeshvan , , , , , , , , , , , , ,
2017-10-17 – כ״ז בתשרי ה׳תשע״ח Shaḥarit, Shaḥarit, Needing Source Images , , , , , , ,
2017-10-15 – כ״ה בתשרי ה׳תשע״ח Slavery & Captivity , , , , , , , , , , ,
2017-08-17 – כ״ה באב ה׳תשע״ז Needing Proofreading, The New Moon, Elul, Needing Attribution , , , , , , ,
2017-08-10 – י״ח באב ה׳תשע״ז Birkhot Ha-Shaḥar , , , , , , , , , ,
2017-07-29 – ו׳ באב ה׳תשע״ז Tehilim, Needing Proofreading, Needing Attribution , , , , , , ,
2017-07-28 – ה׳ באב ה׳תשע״ז Erev Shabbat, Shaḥarit, Tehilim , , , , , ,
2017-07-26 – ג׳ באב ה׳תשע״ז Shaḥarit, Tehilim , , ,
2017-07-13 – י״ט בתמוז ה׳תשע״ז Tehilim , , , , , , ,
2017-07-06 – י״ב בתמוז ה׳תשע״ז Tehilim, Needing Proofreading , , , , ,
2017-06-30 – ו׳ בתמוז ה׳תשע״ז Tehilim, Needing Proofreading , , , , ,
2017-06-28 – ד׳ בתמוז ה׳תשע״ז Shaḥarit, Kaddish, Needing Attribution, Mourning , , , , , , , , , ,
2017-06-12 – י״ח בסיון ה׳תשע״ז Nissan, the Ḥodesh, Iyyar, Sivan, Needing Proofreading, Tevet, Shaḥarit, Tamuz, Av, Elul, Needing Attribution, Tishrei, Marḥeshvan, Kislev, Shvat, Adar , , , , , ,
2017-06-03 – ט׳ בסיון ה׳תשע״ז Tehilim, Needing Proofreading, Needing Attribution , , , , , ,
2017-06-03 – ט׳ בסיון ה׳תשע״ז Government, Needing Attribution , , , , , , ,
2017-05-29 – ד׳ בסיון ה׳תשע״ז Tehilim, Needing Proofreading, Needing Attribution , , , , , ,
2017-05-25 – כ״ט באייר ה׳תשע״ז Sivan, Needing Proofreading, Shavuot, Needing Attribution , , , , , , ,
2017-01-28 – א׳ בשבט ה׳תשע״ז Kabbalat Shabbat, Megillot, Needing Attribution , , , , , , ,
2016-09-21 – י״ח באלול ה׳תשע״ו Yom Kippur, Yamim Nora'im , , , , , , ,
2016-08-07 – ג׳ באב ה׳תשע״ו Tisha b'Av ,
2016-08-07 – ג׳ באב ה׳תשע״ו Tisha b'Av, Megillot , , , , , , , ,
2016-08-03 – כ״ח בתמוז ה׳תשע״ו Ḥanukkah, Megillot , , , , , , ,
2016-07-23 – י״ז בתמוז ה׳תשע״ו Kabbalat Shabbat, Needing Translation, Needing Source Images, Needing Attribution , ,
2016-07-23 – י״ז בתמוז ה׳תשע״ו Needing Proofreading, The New Moon, Av, Needing Attribution , , ,
2016-07-23 – י״ז בתמוז ה׳תשע״ו Needing Proofreading, Tamuz, The New Moon, Needing Attribution , ,
2016-07-22 – ט״ז בתמוז ה׳תשע״ו Gender , , , , , , , , ,
2016-07-22 – ט״ז בתמוז ה׳תשע״ו Needing Proofreading, Child care , ,
2016-07-20 – י״ד בתמוז ה׳תשע״ו Needing Translation, Needing Attribution, Child care , , ,
2016-07-07 – א׳ בתמוז ה׳תשע״ו Needing Source Images, Havdalah, Motsei Shabbat ,
2016-07-06 – ל׳ בסיון ה׳תשע״ו Needing Source Images, Needing Attribution, Child care, Learning , , , , , , , , ,
2016-07-06 – ל׳ בסיון ה׳תשע״ו Needing Translation, Needing Source Images, Needing Attribution, Child care, Learning , , , , , , , , , , ,
2016-07-05 – כ״ט בסיון ה׳תשע״ו Needing Source Images, Needing Attribution, Mikvah , , ,
2016-07-04 – כ״ח בסיון ה׳תשע״ו Needing Source Images, Needing Attribution, Child care , , , , , , , , ,
2016-07-04 – כ״ח בסיון ה׳תשע״ו Needing Source Images, Needing Attribution, Marriage , ,
2016-07-03 – כ״ז בסיון ה׳תשע״ו Well-being, Tshuvah , , , ,
2016-07-03 – כ״ז בסיון ה׳תשע״ו Theurgy, Needing Source Images, Needing Attribution, Health, Well-being, Protection , , , ,
2016-06-14 – ח׳ בסיון ה׳תשע״ו Midrashim, Contemplation, Shema, Theurgy , , , ,
2016-06-09 – ג׳ בסיון ה׳תשע״ו Shavuot, Needing Translation, Needing Attribution , ,
2015-12-10 – כ״ח בכסלו ה׳תשע״ו Ḥanukkah, Rosh haShana for Domesticated Animals (behemot), Shavuot , , , , , , , , ,
2015-12-06 – כ״ד בכסלו ה׳תשע״ו Ḥanukkah, Needing Vocalization , , , , , ,
2015-11-18 – ו׳ בכסלו ה׳תשע״ו Peace, Theurgy, Needing Attribution, Well-being, Home ,
2015-07-25 – ט׳ באב ה׳תשע״ה Tisha b'Av , , ,
2015-03-22 – ב׳ בניסן ה׳תשע״ה Rosh haShana for Fruit Trees (Tu biShvat), Erev Shabbat, Shaḥarit, Rosh Ḥodesh, Rosh haShana for Majesty, Rosh haShana for Domesticated Animals (behemot), Leil Shabbat, Rosh haShana for this World , , , , , , , , ,
2013-10-21 – י״ז במרחשון ה׳תשע״ד Aleinu , , , , , , ,


בסיעתא דארעא