בסיעתא דשמיא

Unknown Author(s)

Sometimes the best we can do in attributing a historical work is to indicate the period and place it was written, the first prayer book it may have been printed in, or the archival collection in which the manuscript was found. We invite the public to help to attribute all works to their original composers. If you know something not mentioned in the commentary offered, please comment!

Prayers, etc.Date AddedCategoriesTags
2017-08-17 – כ״ה באב ה׳תשע״ז Needing Attribution, Needing Proofreading, The New Moon, Elul , , , , , , ,
2017-08-10 – י״ח באב ה׳תשע״ז Birkhot Ha-Shaḥar , , , , , , , , , ,
2017-07-29 – ו׳ באב ה׳תשע״ז Needing Attribution, Tehilim, Needing Proofreading , , , , , , ,
2017-07-28 – ה׳ באב ה׳תשע״ז Erev Shabbat, Shaḥarit, Tehilim , , , , , ,
2017-07-26 – ג׳ באב ה׳תשע״ז Shaḥarit, Tehilim , , ,
2017-07-13 – י״ט בתמוז ה׳תשע״ז Tehilim , , , , , , ,
2017-07-06 – י״ב בתמוז ה׳תשע״ז Tehilim, Needing Proofreading , , , , ,
2017-06-30 – ו׳ בתמוז ה׳תשע״ז Tehilim, Needing Proofreading , , , , ,
2017-06-28 – ד׳ בתמוז ה׳תשע״ז Needing Attribution, Shaḥarit, Kaddish, Mourning , , , , , , , , , ,
2017-06-12 – י״ח בסיון ה׳תשע״ז Nissan, the Ḥodesh, Needing Attribution, Iyyar, Sivan, Tevet, Shaḥarit, Needing Proofreading, Tamuz, Av, Elul, Tishrei, Marḥeshvan, Kislev, Shvat, Adar , , , , , ,
2017-06-03 – ט׳ בסיון ה׳תשע״ז Needing Attribution, Tehilim, Needing Proofreading , , , , , ,
2017-06-03 – ט׳ בסיון ה׳תשע״ז Needing Attribution, Government , , , , , , ,
2017-05-29 – ד׳ בסיון ה׳תשע״ז Needing Attribution, Tehilim, Needing Proofreading , , , , , ,
2017-05-25 – כ״ט באייר ה׳תשע״ז Needing Attribution, Needing Source Imaging, Sivan, Shavuot, Needing Proofreading , , , , , , ,
2017-01-28 – א׳ בשבט ה׳תשע״ז Needing Attribution, Kabbalat Shabbat, Megillot , , , , , , ,
2016-09-21 – י״ח באלול ה׳תשע״ו Yom Kippur, Yamim Nora'im , , ,
2016-08-07 – ג׳ באב ה׳תשע״ו Tisha b'Av ,
2016-08-07 – ג׳ באב ה׳תשע״ו Tisha b'Av, Megillot , , , , , , , ,
2016-08-03 – כ״ח בתמוז ה׳תשע״ו Ḥanukkah, Megillot, Needing Vocalization , , , ,
2016-07-23 – י״ז בתמוז ה׳תשע״ו Needing Attribution, Kabbalat Shabbat, Needing Source Imaging, Needing Translation , ,
2016-07-23 – י״ז בתמוז ה׳תשע״ו Needing Attribution, Needing Proofreading, The New Moon, Av , , ,
2016-07-23 – י״ז בתמוז ה׳תשע״ו Needing Attribution, Needing Source Imaging, Needing Proofreading, Tamuz, The New Moon , ,
2016-07-22 – ט״ז בתמוז ה׳תשע״ו Gender , , , ,
2016-07-22 – ט״ז בתמוז ה׳תשע״ו Needing Source Imaging, Needing Proofreading, Child care , ,
2016-07-20 – י״ד בתמוז ה׳תשע״ו Needing Attribution, Needing Source Imaging, Needing Translation, Child care , , ,
2016-07-07 – א׳ בתמוז ה׳תשע״ו Needing Source Imaging, Havdalah, Motsei Shabbat ,
2016-07-06 – ל׳ בסיון ה׳תשע״ו Needing Attribution, Needing Source Imaging, Child care, Learning , ,
2016-07-06 – ל׳ בסיון ה׳תשע״ו Needing Attribution, Needing Source Imaging, Needing Translation, Child care, Learning , , ,
2016-07-05 – כ״ט בסיון ה׳תשע״ו Needing Attribution, Needing Source Imaging, Mikvah , , ,
2016-07-04 – כ״ח בסיון ה׳תשע״ו Needing Attribution, Needing Source Imaging, Child care , , , , , , , , ,
2016-07-04 – כ״ח בסיון ה׳תשע״ו Needing Attribution, Needing Source Imaging, Wedding , ,
2016-07-03 – כ״ז בסיון ה׳תשע״ו Needing Source Imaging, Well-being, Tshuvah
2016-07-03 – כ״ז בסיון ה׳תשע״ו Needing Attribution, Needing Source Imaging, Theurgy, Health, Well-being, Protection , , , ,
2016-06-14 – ח׳ בסיון ה׳תשע״ו Contemplation, Shema, Theurgy , , ,
2016-06-09 – ג׳ בסיון ה׳תשע״ו Needing Attribution, Shavuot, Needing Translation , ,
2015-12-10 – כ״ח בכסלו ה׳תשע״ו Ḥanukkah, Rosh haShana for Domesticated Animals (behemot), Shavuot , , , , , , , , ,
2015-12-06 – כ״ד בכסלו ה׳תשע״ו Ḥanukkah, Needing Translation
2015-11-18 – ו׳ בכסלו ה׳תשע״ו Needing Attribution, Peace, Theurgy, Well-being, Home ,
2015-07-25 – ט׳ באב ה׳תשע״ה Tisha b'Av , , ,
2013-10-21 – י״ז במרחשון ה׳תשע״ד Aleinu , , , , , , ,


בסיעתא דארעא