בסיעתא דשמיא
Virginia Spatz

Virginia Spatz

http://songeveryday.wordpress.com/

Virginia Avniel Spatz lives, writes, and works on education and community-building in DC. She currently focuses her Jewish writing on "There We Sat Down," an #ExploringBabylon project at songeverday.org, while contributing to local news periodicals and writing on literacy at WeLuvBooks.org. She is active in a range of Jewish congregations and learning communities.

Prayers, etc.Date AddedCategoriesTags
2015-08-21 – ו׳ באלול ה׳תשע״ה Justice, Peace , , , ,
2013-12-15 – י״ב בטבת ה׳תשע״ד Liturgical traditions , ,
2011-10-11 – י״ג בתשרי ה׳תשע״ב Sukkot
2010-07-26 – ט״ו באב ה׳תש״ע Amidah, Divrei Tefillah ,


בסיעתא דארעא