בסיעתא דשמיא
Yakov Green

Yakov Green

Yakov Green is a long-time participant in the pluralistic Beit Midrash Elul in Jerusalem. He lives with his wife Rinat in Ramat Shilo.

Prayers, etc.Date AddedCategoriesTags
2011-03-29 – כ״ג באדר ב׳ ה׳תשע״א Travel, Transition ,


בסיעתא דארעא