בסיעתא דשמיא
Zalman Schachter-Shalomi

Zalman Schachter-Shalomi

http://rzlp.org

Rabbi Dr. Zalman Meshullam Schachter-Shalomi, affectionately known as "Reb Zalman", (28 August 1924 – 3 July 2014) was one of the founders of the Jewish Renewal movement. Born in Żółkiew, Poland (now Ukraine) and raised in Vienna, he was interned in detention camps under the Vichy Regime but managed to flee the Nazi advance, emigrating to the United States in 1941. He was ordained as an Orthodox rabbi in 1947 within the ḤaBaD Hasidic movement while under the leadership of the sixth Lubavitcher Rebbe, Yosef Yitzchok Schneersohn, and served ḤaBaD communities in Massachusetts and Connecticut. He subsequently earned an M.A. in psychology of religion at Boston University, and a doctorate from the Hebrew Union College. He was initially sent out to speak on college campuses by the Lubavitcher Rebbe, but in the early 1960s, after experimenting with "the sacramental value of lysergic acid", the main ingredient in LSD, leadership within ḤaBaD circles cut ties with him. He continued teaching the Torah of Ḥassidut until the end of his life to creative, free and open-minded Jewish thinkers with humility and kindness and established warm ecumenical ties as well. In September 2009, he became the first contributor of a siddur to the Open Siddur Project database of Jewish liturgy and related work. Reb Zalman supported the Open Siddur Project telling its founder, "this is what I've been looking forward to!" and sharing among many additional works of liturgy, an interview he had with Havurah magazine in the early to mid-1980s detailing his vision of "Database Davenen." The Open Siddur Project is proud to be realizing one of Reb Zalman's long held dreams.

Prayers, etc.Date AddedCategories
2016-11-23 – כ״ב במרחשון ה׳תשע״ז Peace, Theurgy, Health, Well-being
2016-02-18 – ט׳ באדר א׳ ה׳תשע״ו Self-Reflection
2015-12-04 – כ״ב בכסלו ה׳תשע״ו Ḥanukah
2015-09-30 – י״ז בתשרי ה׳תשע״ו ecotastrophe, Environment, Sukkot
2015-05-03 – י״ד באייר ה׳תשע״ה Torah Study, Learning
2015-02-25 – ו׳ באדר ה׳תשע״ה Shaḥarit
2014-11-16 – כ״ג במרחשון ה׳תשע״ה Neo-Ḥasidut, Birkat ha-Mazon
2014-11-13 – כ׳ במרחשון ה׳תשע״ה Shaḥarit, Kabbalat Shabbat
2014-11-06 – י״ג במרחשון ה׳תשע״ה Leil Shabbat
2014-11-01 – ח׳ במרחשון ה׳תשע״ה Birkhot Ha-Shaḥar, Shaḥarit
2014-10-22 – כ״ח בתשרי ה׳תשע״ה Sefirat HaOmer, Environment
2013-10-09 – ה׳ במרחשון ה׳תשע״ד Kaddish
2013-10-08 – ד׳ במרחשון ה׳תשע״ד Press & Research
2013-07-19 – י״ב באב ה׳תשע״ג Tisha b'Av, Mourning
2012-11-21 – ז׳ בכסלו ה׳תשע״ג Thanksgiving Day
2012-09-16 – כ״ט באלול ה׳תשע״ב Rosh Hashanah, Rosh haShana for this World, Tshuvah
2009-10-19 – א׳ במרחשון ה׳תש״ע Neo-Ḥasidut
1989-05-07 – ב׳ באייר ה׳תשמ״ט Halakhah


בסיעתא דארעא