בסיעתא דשמיא

חד גדיא | Ḥad Gadya (ca. 1526 CE)

1 comment to חד גדיא | Ḥad Gadya (ca. 1526 CE)

 • The Judeo-German translation included with the original publication of the Ḥad Gadya:

  Ein tsikleyn, eyn tsikleyn, do hat gikoyft meyn fetrleyn,
  um tsvey pfening, eyn tsikleyn, eyn tsikleyn.

  Da komt di ketsleyn un esht do tsikleyn
  do da hat gikoyft meyn fetrleyn, um tsvey pfening, …

  Da kam do hintleyn, un beysht do ketsleyn,
  do da hat gigeshin do tsikleyn,
  do da hat gikoyft meyn fetrleyn, um tsvey pfening, …

  Da kam do shtekleyn, un shlagt do hintleyn,
  do da hat gbishn do ketsleyn,
  do da hat gigeshn do tsikleyn,
  do da hat gikoyft meyn fetrleyn, um tsvey pfening, …

  Da kam do fayrleyn un far brent do shtekleyn,
  do hat gishlagin do hintleyn,
  do da hat gbishn do ketsleyn,
  do da hat gigeshn do tsikleyn,
  do da hat gikoyft meyn fetrleyn, um tsvey pfening, …

  Da kam do washrleyn, un far lesht dash fayrleyn,
  dash da hat far brent do shtekleyn,
  do da hat gishlagn do hintleyn,
  do da hat gbishn do ketsleyn,
  do da hat gigeshn do tsikleyn,
  do da hat gikoyft meyn fetrleyn, um tsvey pfening, …

  Da kom der oks un trinkt dash washrleyn,
  do da hat far lesht do fayrleyn,
  do da hat par brent do shtekleyn,
  do da hat gishlagn do hintleyn,
  do da hat gbishn do ketsleyn,
  do da hat gigeshn do tsikleyn,
  do da hat gikoyft meyn fetrleyn, um tsvey pfening, …

  Da kom der שוחט un shekht den oksin,
  der da hat gitrunkn dash washrleyn,
  do da hat far lesht do fayrleyn,
  do da hat far brent do shtekleyn,
  do da hat gishlagn do hintleyn,
  do da hat gbishn do ketsleyn,
  do da hat gigeshn do tsikleyn,
  do da hat gikoyft meyn fetrleyn, um tsvey pfening, …

  Da kom der מלאך המות un shekht den שוחד,
  der da hat gishekht den oksin,
  der da hat gitrunkn do washrleyn,
  do da hat far lesht dash fayrleyn,
  do da hat far brent do shtekleyn,
  do da hat gishlagn do hintleyn,
  do da hat gbishn do ketsleyn,
  do da hat gigeshn do tsikleyn,
  do da hat gikoyft meyn fetrleyn, um tsvey pfening, …

  הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
  Da kom unzr libr her got un shekht den מלאך המות,
  der da hat gishekht den שוחט,
  der da hat gishekht den oksin,
  der da hat gitrunkn dash washrleyn,
  do da hat far lesht do fayrleyn,
  do da hat far brent do shtekleyn,
  do da hat gishlagn do hintleyn,
  do da hat gbishn do ketsleyn,
  do da hat gigeshn do tsikleyn,
  do da hat gikoyft meyn fetrleyn, um tsvey pfening,
  eyn tsikleyn, eyn tsikleyn.

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא