בסיעתא דשמיא

תפילה למצביעי המדינה | Prayer for the Electorate by David Zvi Kalman (2016)

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא