בסיעתא דשמיא

תפלה בעד הממשׁלה | A Prayer for the Government by Louis Ginzberg (1927)

6 comments to תפלה בעד הממשׁלה | A Prayer for the Government by Louis Ginzberg (1927)

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא