בסיעתא דשמיא

תפילה לשלום העיר תל אביב יפו | Prayer for the Welfare of Tel Aviv and Jaffa by Rabbi Esteban Gottfried

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא