בסיעתא דשמיא

תפילה לשלום העם הסורי | Prayer for the Peace of the Syrian People (Rabbi Yuval Cherlow, 2013) trans. Elli Sacks

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא