בסיעתא דשמיא

תפילה לעת שרפה – וחמת האש תשכך | Prayer for the Wildfires to Subside (Masorti Foundation, trans. by R’ Jonah Rank)

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא