בסיעתא דשמיא

שִׁוִּיתִי | Shiviti: perceiving the world as an expression of divine Oneness

1 comment to שִׁוִּיתִי | Shiviti: perceiving the world as an expression of divine Oneness

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא