בסיעתא דשמיא

שיר של מרים הנביאה | The Song of Miriam, a petiḥah by Rabbi Ruth H. Sohn (1981)

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא