בסיעתא דשמיא

תפילת יחיד | Tefillat yaḥid: a prayer for when praying by oneself by David Zvi Kalman

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא