בסיעתא דשמיא

הַוִּדּוּי הַמַּשְׁלִים | HaVidui Ha-Mashlim, Complementary Confession by R’ Binyamin Holtzman

5 comments to הַוִּדּוּי הַמַּשְׁלִים | HaVidui Ha-Mashlim, Complementary Confession by R’ Binyamin Holtzman

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא