בסיעתא דשמיא

מי שענה | Mi She’anah – A Seliḥa for Yom Kippur (egal adaptation by Lisa Exler and R’ Julia Andelman)


מִי שֶׁעָנָה לְאַבְרָהָם אָבִֽינוּ בְּהַר הַמּוֺרִיָּה הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְשָׂרָה אִמֵּֽנוּ בְּפֶֽתַח הָאֹֽהֶל הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְיִצְחָק בְּנָם כְּשֶׁנֶעֱקַד עַל גַבֵּי הַמִזְבֵּֽחַ הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְהָגָר וְיִשְׁמָעאֵל בְּמִדְבַּר בְּאֵר שָֽׁבַע הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְרִבְקָה בְּלֶכְתָּהּ לִדְרוֺשׁ הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְיַעֲקֹב בְּבֵית אֵל הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְרָחֵל וְלֵאָה בְּפַדַּן אֲרָם הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְתָּמָר כְּשֶׁהוֺצִיאוּהָ לִשָּׂרֵף הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְיוֺסֵף בְּבֵית הָאֲסוּרִים הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְשִׁפְרָה וּפוּעָה בְּמִצְרָֽיִם הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְיוֺכֶבֶד וּמִרְיָם עַל־שְׂפַת הַיְאֹר הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לַאֲבוֺתֵֽינוּ עַל יַם סוּף הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְמֹשֶׁה בְּחוֺרֵב הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְאַהֲרֹן בְּמַחְתָּה הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְפִנְחָס בְּקוּמוֺ מִתּוֺךְ הָעֵדָה הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לִיהוֺשֻֽׁעַ בַּגִּלְגָּל הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לִדְבוֺרָה בְּהַר־תָּבוֺר הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְרוּת בְּרִדְתָּהּ לַגּֽוֺרֶן הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְחַנָּה בְּשִׁילֹה הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לִשְׁמוּאֵל בַּמִּצְפָּה הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְדָוִד וּשְׁלֹמֹה בְנוֺ בְּירוּשָלָֽיִם הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְאֵלִיָּֽהוּ בְּהַר הַכַּרְמֶל הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לֶאֱלִישָׁע בִּירִיחוֺ הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְיוֺנָה בִּמְעֵי הַדָּגָה הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְחִזְקִיָּֽהוּ בְּחָלְיוֺ הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לַחֲנַנְיָה מִישָׁאֵל וַעֲזַרְיָה בְּתוֺךְ כִּבְשַׁן הָאֵשׁ הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְדָנִיאֵל בְּגוֺב הָאֲרָיוֺת הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְמָרְדְּכַי וְאֶסְתֵּר בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְעֶזְרָא בַּגּוֺלָה הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְכָל־הַצַּדִּיקִים וְהַחֲסִידִים וְהַתְּמִימִים וְהַיְשָׁרִים הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
May the One who answered Abraham our father on Mount Moriah answer us.
May the One who answered Sarah our mother at the door of the tent answer us.
May the One who answered Isaac their son when he was bound on the altar answer us.
May the One who answered Hagar and Yishma’el in the desert of Be’er Sheva answer us.
May the One who answered Rebecca when she went seeking answer us.
May the One who answered Jacob in Beit Eil answer us.
May the One who answered Rachel and Leah in Padan Aram answer us.
May the One who answered Tamar when they brought her out to be burned answer us.
May the One who answered Joseph in prison answer us.
May the One who answered Shifra and Pu’ah in Egypt answer us.
May the One who answered Yokheved and Miriam on the bank of the Nile answer us.
May the One who answered our ancestors at the Sea of Reeds answer us.
May the One who answered Moses at Horeiv answer us.
May the One who answered Aaron with the censer answer us.
May the One who answered Pinhas when he rose up from amidst the people answer us.
May the One who answered Joshua at Gilgal answer us.
May the One who answered Deborah at Mount Tavor answer us.
May the One who answered Ruth when she went down to the threshing floor answer us.
May the One who answered Hannah in Shiloh answer us.
May the One who answered Samuel in Mitzpah answer us.
May the One who answered David and Solomon his son in Jerusalem answer us.
May the One who answered Elijah on Mount Carmel answer us.
May the One who answered Elisha in Jericho answer us.
May the One who answered Jonah in the belly of the fish answer us.
May the One who answered Hezekiah in his illness answer us.
May the One who answered Hananiah, Misha’el, and Azariah in the burning furnace answer us.
May the One who answered Daniel in the lions’ den answer us.
May the One who answered Mordekhai and Esther in the fortress city Shushan answer us.
May the One who answered Ezra in exile answer us.
May the One who answered all the righteous, the pious, the perfect, and the upright answer us.

Adapted by Julia Andelman and Lisa Exler in September 2004. This adaptation was originally published as a PDF in pre-Unicode Hebrew. Re-transcribed for posterity in Unicode Hebrew by Aharon Varady in 2016.

Sources

"mi she'ana" in Mahzor ke-minhag ashkenazim heleq bet, 1709

mi she’ana” in Mahzor ke-minhag ashkenazim heleq bet, 1709

מִי שֶׁעָנָה לְאַבְרָהָם אָבִֽינוּ בְּהַר הַמּוֹרִיָּה הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְיִצְחָק בְּנוֹ כְּשֶׁנֶעֱקַד עַל גַבֵּי הַמִּזְבֵּֽחַ הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְיַעֲקֹב בְּבֵית אֵל הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְיוֹסֵף בְּבֵית הָאֲסוּרִים הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְאֲבוֹתֵֽינוּ עַל יַם סוּף הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְמֹשֶׁה בְּחוֹרֵב הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְאַהֲרֹן בְּמַחְתָּה הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְפִנְחָס בְּקוּמוֹ מִתּוֹךְ הָעֵדָה הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לִיהוֹשֻֽׁעַ בַּגִּלְגָּל הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לִשְׁמוּאֵל בַּמִּצְפָּה הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְדָוִד וּשְׁלֹמֹה בְּנוֹ בִּירוּשָׁלָֽיִם הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְאֵלִיָּֽהוּ בְּהַר הַכַּרְמֶל הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לֶאֱלִישָׁע בִּירִיחוֹ הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְיוֹנָה בִּמְעֵי הַדָּגָה הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְחִזְקִיָּֽהוּ בְּחָלְיוֹ הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לַחֲנַנְיָה מִישָׁאֵל וַעֲזַרְיָה בְּתוֹך כִּבְשַׁן הָאֵשׁ הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְדָנִיאֵל בְּגוֹב הָאֲרָיוֹת הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְמָרְדְּכַי וְאֶסתֵּר בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְעֶזְרָא בַּגּוֹלָה הוּא יַעֲנֵֽנוּ.
מִי שֶׁעָנָה לְכָל הַצַּדִּיקִים וְהַחֲסִידִים וְהַתְּמִימִים וְהַיְשָׁרִים הוּא יַעֲנֵֽנוּ.

Download Mi-Shenah-Julia-Andelman-and-Lisa-Exler-2004.pdf (PDF, 76KB)

Genesis 18.
Genesis 21. While Hagar and Yishma’el are generally not invoked in Jewish prayer, the exception to this is on the High Holidays, when they are the centerpiece of the Torah reading on the first day of Rosh HaShanah. During the medieval period, many piyutim (liturgical poems) about Hagar were composed and recited as part of the Torah service.
Genesis 25.
Genesis 29-30.
Genesis 38.
Exodus 1.
Exodus 2.
Judges 4.
Ruth 3.
I Samuel 1.

Leave a Reply. (All comments are shared with a Creative Commons Attribution-ShareAlike license unless another Open Content license is indicated.)


בסיעתא דארעא