בסיעתא דשמיא

מי שענה… הוא יעננו | Mi She’anah… Hu Ya’anenu – A Seliḥah for Yom Kippur (egal adaptation by Lisa Exler and R’ Julia Andelman, 2004)

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא