בסיעתא דשמיא

אלף באלול | Explanation and ritual for the New Year’s Day for Domesticated Animals (ראש השנה לבהמות)

4 comments to אלף באלול | Explanation and ritual for the New Year’s Day for Domesticated Animals (ראש השנה לבהמות)

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא