בסיעתא דשמיא

ראש השנה לבהמות | Kavvanah before Shofar Blowing on Rosh Ḥodesh Elul for Rosh Hashanah LaBehemot (New Year’s Day for Domesticated Animals)

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא