בסיעתא דשמיא

ראש השנה לבהמות | Kavvanah and Shofar Blowing for Rosh Ḥodesh Elul and Rosh Hashanah LaBehemot (New Year’s Day for Domesticated Animals)

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא