בסיעתא דשמיא

מגילת רות | Megillat Ruth with Yiddish translation by Yehoyesh Blumgarten (1910)

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא