בסיעתא דשמיא

Israelite Samaritan Devotional Prayers for Weekdays and Shabbat, translated by Benyamim Sedaka

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא