בסיעתא דשמיא

Israelite Samaritan Kiddush for the Shabbat Evening Meal, translated by Benyamim Sedaka

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא