בסיעתא דשמיא

A Kavvanah for Crossroads: Triple Prayer for the Road by Yakov Green

Yakov Green shared the short kavvanah (intention, meditation) below which he wrote in Hebrew one morning[1]Written Wednesday, March 23, 2011 at Beit Midrash Elul in Jerusalem. He later translated it into English.תפילת דרך משולשת

כשאני נתקל בצומת, אני מתפלל
שאבחר בדרך נכונה.

כשאני בוחר בדרך, אני מתפלל
שהיא תוביל אותי למקום נכון.

כשאני מגיע לסוף דרך, אני מתפלל
שלא יהיה סוף לדרך.‏

Triple Prayer for the Road

When I encounter a crossroads, I pray
To choose a correct path.

When I choose a path, I pray
It will lead me to a correct place.

When I reach a path’s end, I pray
The path will have no end.

Notes   [ + ]

1. Written Wednesday, March 23, 2011

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא