בסיעתא דשמיא

A Kavvanah for Crossroads: Triple Prayer for the Road by Yakov Green

Yakov Green shared the short kavvanah (intention, meditation) below which he wrote in Hebrew one morning at Beit Midrash Elul in Jerusalem. He later translated it into English.תפילת דרך משולשת

כשאני נתקל בצומת, אני מתפלל
שאבחר בדרך נכונה.

כשאני בוחר בדרך, אני מתפלל
שהיא תוביל אותי למקום נכון.

כשאני מגיע לסוף דרך, אני מתפלל
שלא יהיה סוף לדרך.‏

Triple Prayer for the Road

When I encounter a crossroads, I pray
To choose a correct path.

When I choose a path, I pray
It will lead me to a correct place.

When I reach a path’s end, I pray
The path will have no end.

Written Wednesday, March 23, 2011

Leave a Reply. (All comments are shared with a Creative Commons Attribution-ShareAlike license unless another Open Content license is indicated.)


בסיעתא דארעא