בסיעתא דשמיא

א תחנה פאר א כלה קודם החופה | A Tkhine for a Bride [to say] before the Khupe [wedding canopy ceremony]

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא