בסיעתא דשמיא

Maḥzor Aram Tsoba (1560)

Maḥzor Aram Tsoba (1560), transcribed by David Betesh for the Sephardic Pizmonim Project. . . .


בסיעתא דארעא