בסיעתא דשמיא

Contents

  • Siddurim
  • Tḥines
  • Birkonim
  • Haggadot
  • Art
  • Transcriptions
  • Translations
  • Howto
Username:

Password:


Recover password | Register New Account

The Authorised Daily Prayer Book of the United Hebrew Congregations of the British Empire (trans. Rabbi Simeon Singer, 1890)

Title Page, The Authorised Daily Prayer Book of the United Hebrew Congregations of the British Empire (1912)

Title Page, The Authorised Daily Prayer Book of the United Hebrew Congregations of the British Empire (1912)

DOWNLOAD: HTML | TXT

Before the Koren-Sacks Siddur (2009), there was the Authorised Daily Prayer Book first published in 1890 and used by Jews throughout the British Empire, while there was a British Empire.[1] It was originally published under the authorization of Great Britain’s first Chief Rabbi, Rabbi Nathan Marcus Adler with a Hebrew liturgy based on Isaac Seligman Baer’s Seder Avodat Yisroel (1868). The translation by Rabbi Simeon Singer (1846-1906) was the most extensive English translation of the Siddur ever published, and for this reason most editions are simply referred colloquially as The Singer Siddur. The Standard Prayer Book, published by Bloch in 1915, was an American reprint of The Authorized Daily Prayer Book.

Before his death in April 2010, John Hare, z”l, of the Internet Sacred Text Archive, asked us what he could do for us in return for our help on the 1917 JPS. He had just acquired a copy of the Standard Prayer Book and wondered whether we needed that. He completed the work in January 2010, one of the last projects he completed. The full text of Rabbi Singer’s English translation in the Singer Siddur is available at the Internet Sacred Text Archive. A PDF of the Singer Siddur without Hare’s transcription is available from Archive.org.

Hare’s transcription of the 1915 Bloch edition of Singer’s Siddur does not include Rabbi Singer’s extensive notes. We are actively transcribing these notes which were arranged by Israel Abrahams and published posthumously in a 1914 edition of the Authorised Daily Prayer Book. Please help us transcribe and proofread these notes at Wikisource.

Given our work transcribing Seder Avodat Yisroel, having Singer’s translation offers an opportunity to link both Public Domain texts together in our open source public database. Recently, we moved closer to this goal by fully encoding Singer’s translation in our open standard XML format and uploading it into our database. Many thanks to Ze’ev Clementson and Efraim Feinstein for working on this.

Notes:

  1. The latest edition of the Authorised Daily Prayer Book (“Singer’s Siddur”) with translation and commentary by Rabbi Sacks – from which the translation in the Koren-Sacks Siddur is taken – was published in 2006. The penultimate edition the Authorised Daily Prayer Book from 1992 was edited by Rabbi Sacks and translated by Rabbi Eli Cashdan. [Thanks to reader, Ben, for this correction in the comments.]
 . Creative Commons Public Domain Dedication . 1.0 . Universal .
“The Authorised Daily Prayer Book of the United Hebrew Congregations of the British Empire (trans. Rabbi Simeon Singer, 1890)” is shared by Simeon Singer with a Creative Commons Public Domain Dedication 1.0 Universal declaration.

Related liturgy and liturgy-related work:

4 comments to The Authorised Daily Prayer Book of the United Hebrew Congregations of the British Empire (trans. Rabbi Simeon Singer, 1890)

Leave a Reply. (All comments are shared with a CC BY-SA 3.0 Unported license unless another free-culture license is indicated.)

Recent Posts

1הגדה לסדר אל”ף באלול, ראש השנה לבעלי־החיים (זנגביל, התשע”ג)‏

ראש השנה לבעלי־החיים – על מה ולמה?‏

מקורו של ראש השנה לבעלי־חיים הוא באותה משנה שבה המקור לט”ו בשבט:
“ארבעה ראשי שנים הם:  באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים.  באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה; רבי אלעזר ורבי שמעון אומרין, באחד בתשרי.  באחד בתשרי ראש השנה לשנים לשמיטים וליובלות, ולנטיעה ולירקות.  באחד בשבט ראש השנה [...]

1200px-Dehio_10_Dome_of_the_Rock_SectionThe Last Tisha b’Av: A Tale of New Temples by Rabbi Arthur Ocean Waskow and Rabbi Phyllis Ocean Berman

Long ago there came a Ḥassid, visiting from Vitebsk to see his Rebbe.

Struggling up hills, over cobblestones, through narrow alleyways, the Ḥassid came panting, shaking, to the door of a pale and quiet synagogue.

So pale, so quiet was this shul that the pastel paintings on the wall and ceiling stood out as though [...]

14495159079_eb87521664_bתפילת לשלום החיילים | Prayer on Behalf of the Jewish Soldier Going into Battle by Rabbi Dr. Nathan Lopes Cardozo

Bring our soldiers home from the battlefields, alive and unharmed
in their own merit and in the merit of their wives, children and
parents, so that they can sanctify Your name

Let the blessing which You gave to Avraham come true
“And through you all the families of the Earth will be blessed”
For this [...]

First Rain (228226305) by David K (CC BY-SA)Kavanot when Washing One’s Body Before Shabbes by Eyal Raviv

This is pre-Shabbos reflection that can be done in a shower or bath. Shabbat is a time when I am less focused on my selfish desires and instead my thoughts drift to my place in the larger community and world. I find myself doing some version of this before Shabbos most weeks and am welcome [...]

"Dust storm (haboob) on west side of Twin Falls, Idaho on July 4, 2013" (credit: Famartin, license: CC-BY-SA)תחנון לימים קשים | Taḥanun [Plea for Mercy] on Hard Days by Noa Mazor (trans. by Jonah Rank)

Lord, our God, bring us days of good, of mercy, of life and of peace.
Give our leaders the capability to see the natural sanctity embedded in every person.
Give us the ability to trust human beings fighting for their way, for their lives–for our lives.
Lord, lay us down along Your path–a path for [...]

בסיעתא דארעא