בסיעתא דשמיא

Blessing over Separation, by Shelby Handler

The Blessing over Separations was first read by Shelby Handler on Rosh Ḥodesh Kislev at the 2017 ADVA Reunion, a reunion of the community of Adamah Farm fellows and Teva Learning Center educators at Isabella Freedman Retreat Center. . . .

תפילה לחודש כסלו עד סוף חנוכה | Prayer for the month of Kislev through the end of Ḥanukkah, by Rabbi Levi Weiman-Kelman (from Isaiah 60)

Rabbi Levi Weiman-Kelman introduced the tradition of reading these verses from Isaiah during the month of Kislev through the end of Ḥanukkah in his Siddur Ha’Avodah Shebalev of Kehillat Kol HaNeshamah (R’ Levi Weiman-Kelman, R’ Ma’ayan Turner, and Shaul Vardi, 2007). The translation provided here was adapted from the one made by Shaul Vardi in Siddur Ha’Avodah Shebalev. –Aharon Varady. . . .

מי שברך למיני פשעי שנאה | Mi Sheberakh for Hate Crimes and Bigotry, by Isaac Gantwerk-Mayer

From resurgent neo-fascist movements to religious extremist attacks, hate crimes are on the rise all over the world right now. At times like this many people live in fear – fear of being attacked or maligned, physical, mental or emotional. Hatred is not new to the Jewish people, but traditionally it was considered “just the way it is.” As Americans, we should believe better. The midrash (Devarim Rabbah 5:10) says that hateful speech kills three – the speaker, the listener, and the subject. This Mi Sheberakh was written as a prayer for all those of every people and nation that are affected by hatred and bigotry. . . .

מי שברך לאסונות טבע | Mi Sheberakh for Natural Disasters, by Isaac Gantwerk-Mayer

A Mi Sheberakh prayer for those affected by natural disasters. This prayer uses many standard liturgical phrases in a new context to stress that God, while full of great power, is not a God of destruction but one of peace and life. Quoting the famous vision of Elijah at Ḥorev, this prayer is for those who seek comfort and tranquility from their God. . . .

A Story of the World (for the Avodah Service on Yom Kippur) by R’ Yonah Lavery-Yisraeli

Contribute a translation English

abyssal murmurs at the dawn of starlight[1]creation jQuery(“#footnote_plugin_tooltip_1”).tooltip({ tip: “#footnote_plugin_tooltip_text_1”, tipClass: “footnote_tooltip”, effect: “fade”, fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: “top right”, relative: true, offset: [5, 5] }); as footsteps collect in sixes fours twos[2]animals jQuery(“#footnote_plugin_tooltip_2”).tooltip({ tip: “#footnote_plugin_tooltip_text_2”, tipClass: “footnote_tooltip”, effect: “fade”, fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: “top right”, . . .

קינה | Kinah/lamentation, by Aryeh Cohen (2004)

The yahrzeit of Israeli Prime Minister Yitzḥak Rabin, assassinated on 4 November 1995, is י״א בְּמַרחֶשְׁוָן (11 Marḥeshvan). . . .

ברכת יוצר יצירים | A Blessing for Creating, by Rabbi Adina Allen (Jewish Studio Project)

“A Blessing for Creating” comes by way of David A.M. Wilensky (with approval by the blessing’s author, Rabbi Adina Allen) who shared a photo on Facebook of a posterboard on which the blessing was written. The poster was made for the first ever Kabbalat Shabbat organized by the Jewish Studio Project, whose mission is “to activate creativity in individuals and communities to reclaim Jewish values, make meaning in our lives and restore hope to the world.” Vocalization added by Aharon Varady. . . .

תפילה לשוב לעבודה | A Prayer for – finally – getting back to WORK by Chaya Kaplan-Lester

Chaya Kaplan-Lester’s “Prayer for – Finally – Getting Back to WORK” was first published on her Facebook page, here. The Hebrew word Todah תודה, means grateful. The English word ‘ta-da!’ is an onomatopoetic form of a horn (Cf. 1913 Sphinx July 98/1): “Coming front in utter disgust, he [sc. a conjuror] tells them [sc. the orchestra] that that won’t do, that he wants something like ‘tadaa!’ from all of them. They seem to understand, so he goes off again. On his reappearance, however, he is met with a loud tumult, as all the orchestra shout out in unison the word ‘tadaa!’” (Oxford English Dictionary). . . .

תפילה לישראל ופלסטין | Prayer for Israel and Palestine by If Not Now Chicago (5778)

On 29 September 2017 IfNotNow Chicago writes, “Tonight begins Yom Kippur. We are asking our community, when you say the prayer for Israel this Kol Nidre, will you say it for all the people that live in Israel and Palestine? Will you stand for freedom and dignity for all Palestinians and Israelis? Our members have re-imagined the Prayer for the State of Israel. We hope you use this New Prayer for Israel and Palestine, and share it with your own community.” . . .

מי ששכנה… היא תשכן עמנו | Mē She’shakhna… Hē Tishkon Imanu – a Seliḥot Plea for Biblical Women by Isaac Gantwerk Mayer

There is a famous Seliḥot prayer where each of its lines has this structure: “May He who answered ___________, may he answer us.” The blank refers to assorted Biblical figures who faced great challenges, ranging from Avraham the Patriarch to Ezra the Scribe. The traditional list is also VERY male-focused, with the standard text only listing Esther from all the great Biblical women. This is a shame, and many have tried to remedy this. I have found myself under the opinion that all these remedies have a fault – they attempt to combine the original text with the new text. This means either the original text is shortened, or the full text is far too long. As well, the structure is very male-oriented as well, appealing to God’s male side and only using grammatically male language. . . .

מתי לא לבקש סליחה | When not to seek forgiveness by Josh Rosenberg

A thought about the need to seek forgiveness from those you’ve wronged during this week before Yom Kippur: . . .

ברכות התורה | Blessing for Torah Study, interpretive translation by Reb Zalman Schachter-Shalomi, z”l

This English translation of the blessing for Torah study by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi z”l, was first published in his Siddur Tehillat Hashem Yidaber Pi (2009). Versification according to the Nusaḥ ha-ARI z”l by Aharon Varady. . . .

תפילה לעולם החי | Prayer for the Living Earth by Rabbi Katy Z. Allen

I offer here a prayer for the Earth, which you may wish to use in your personal prayer practice or as part of a community to which you belong. It could be included as one of the prayers after reading the Torah. . . .

תהלים כ״ז בלשון אנגלית | Psalms 27 (interpretive translation by Reb Zalman Schachter-Shalomi, z”l)

This English translation of Psalms 27 by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi z”l, was first published in his Siddur Tehillat Hashem Yidaber Pi (2009). Versification by Aharon Varady. . . .

וידוי לראש השנה לבהמות | Meat and Feathers: We Confess for Rosh Hashanah LaBehemot on Rosh Ḥodesh Elul by Trisha Arlin

Trisha Arlin first published this prayer for a communal confession on Rosh Hashanah LaBehemot on her liturgy site, here. Elements of this vidui (confession) are derived from the Kavvanah before Blowing the Shofar on Rosh Ḥodesh Elul for Rosh Hashanah LaBehemot (New Year’s Day for Domesticated Animals). . . .

ברכות ותפילות לרגל עדות העטרה של החמה | Blessings and a Prayer for Witnessing a Solar Eclipse by Rabbi David Seidenberg (neohasid.org, 2017)

Blessings and prayers for the eclipse, at: neohasid.org/eclipse including texts and links to other Internet resources. May we all find blessing in the wonder. . . .

תהלים ק׳ בלשון אנגלית | Psalms 100, interpretive translation and adaptation by Reb Zalman Schachter-Shalomi z”l

This interpretation and adaptation of Psalms 100 by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi z”l, was first published in his Siddur Tehillat Hashem Yidaber Pi (2009). . . .

תהלים ס״ז בלשון אנגלית | Psalms 67 (interpretive translation by Reb Zalman Schachter-Shalomi, z”l)

This English translation of Psalms 30 by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi z”l, was first published in his Siddur Tehillat Hashem Yidaber Pi (2009). Versification by Aharon Varady. . . .

(אשרי (תהלים קמ״ה | Ashrei (Psalms 145 by David), with an English Translation in Alphabetic Acrostic by Rabbi Sam Seicol

A modern translation of the Ashrei in alphabetic parallel to the Hebrew. . . .

תפילה יהודית לחודש הרמדאן | صلاة يهودية لشهر رمضان | A Jewish Prayer for the Month of Ramadan by Rav Ḥanan Schlesinger

Source (Hebrew) Translation (Arabic) אבינו שבשמים, בורא עולם, אשר יצר כל אדם בצלמו

ابانا في السماء, خالق الكون, الذي خلق كل انسان في صورته,

רחם על מאמיניך המוסלמים אשר הולכים בדרכו של נביאם מוחמד ואשר מקדישים את חודש הרמדאן הזה לשמך בצום, בתפילה, בתיקון המידות ובקריאה בספרם הקדוש הקוראן.

اللهم ارحم المسلمين الذين . . .

תְּפִילַת הוֹלְכִים לְאוּנִיבֶרְסִיטָה | Prayer for Those Going to University

A prayer for the safety and success of those leaving home to go off to college and university. When children go off to college, parents can feel worried about the future of their children. Empty-nest syndrome can set in and spiritual guidance is often needed. This prayer uses the idioms of Biblical and siddur language to create a text for parents who worry about their children’s future as they head off on their own. It could be said 49 days after Tekufat Tammuz in the diaspora (August 28 or 29 after a leap year – approximately the time when college terms begin in the US) or on the first Saturday after Shmini Atzeret ba’aretz (approximately when college terms begin in Israel) . . .

תחינה ליובל מלחמת ששת הימים | A prayer on the 50th anniversary of the Six Day War by Rabbi Ofer Sabath Beit Halachmi

“A prayer on the 50th anniversary of the Six Day War” by Rabbi Ofer Sabath Beit Halachmi was first read on 11 Sivan 5777 (June 5th 2017) and published on his Facebook page. English translation: Rabbi Rachel Sabath Beit-Halachmi, Rabbi Andrea Coustan London and Daniel London. . . .

יום זה לכל דורות | Yom Zeh l’Khol Dorot – A Piyyut for Pesaḥ Sheni

A piyyut for an under-recognized holiday, Pesaḥ Sheni, the festival of second chances (as described in Numbers 9:6-13 and Mishnah Pesaḥim 9:1-3. I attempted to write this in the manner of a traditional piyyut. The meter is equivalent to the Shabbat zamir “Ot Hi l’Olmei Ad.” The Hebrew spells out Yod – Tzadi – Ḥet – Kuf, because that’s my name. The translation is original, along with the notes. . . .

פיוט למילה | Piyyut for a Milah (circumcision) by Rabbi Dr. Aryeh Cohen

This is a piyyut (liturgical poem) which is intended to be recited at a brit. It is connected to my liturgy for a “chag hachnassah labrit” (available here). The explanation for the chag is also the basis for the piyyut. Translation into English by Shoshanna Gershenson, Maeera Schreiber and Aryeh Cohen. . . .

תפילה לשלום העם הסורי | Prayer for the Peace of the Syrian People (Rabbi Yuval Cherlow, 2013) trans. Elli Sacks

This prayer for the peace of the Syrian people was composed in 2013 by Rabbi Yuval Cherlow and translated by Elli Sacks of Modi’in. Our Hebrew source of the text was first published in this YNet article. Our source for Elli Sacks’s translation is this post in Alan Brill’s blog. Rabbi Cherlow suggests that Psalms 37 and Psalms 120 are particularly appropriate for praying for peace in Syria. Both psalms speak of the plight of the innocent righteous when evil men plot against them. Thank you to the Jewish Telegraphic Agency for informing us of this prayer, and to YNet, and Alan Brill for providing the source text. . . .

תפילה לשלום אזרחי סוריה וחלבּ (ארם-צובה, אר”ץ)‏ | Prayer for the Well-being of the Citizens of Syria and Residents of Aleppo (Masorti Movement in Israel)

This prayer for peace for the citizens of Syria and residents of Aleppo was first published by the Masorti Movement in Israel, via their web page here. The prayer was transcribed to Unicode Hebrew by Aharon Varady. Translation adapted by Aharon from one provided by Rivka Kellner in a Facebook comment. . . .

סדור לבנת הספיר לקבלת שבת | Siddur Livnat HaSapir l’Kabbalat Shabbat, a Friday Night Siddur by Aharon Varady

Siddur Livnat HaSapir l’Kabbalat Shabbat is a complete prayerbook (siddur) for welcoming the Shabbat on nearly all Friday evenings. This is the personal prayerbook of Aharon Varady, containing his idiosyncratic preferences in liturgical custom and aesthetic presentation. . . .

Inauguration Day Prayer for Donald Trump by Rabbi Marvin Hier (2017)

Rabbi Marvin Hier offered this prayer of blessing for “President” Donald Trump and the United States of America on January 20, 2017 at the inauguration day ceremony. . . .

Prayer for the United States Government by Rabbi Shmuly Yanklowitz (2017)

Because of my commitment to the integrity of prayer, starting this week, I can no longer recite or say amen to the Shabbat prayer for the success of the U.S. President. So I have drafted a new prayer that I will plan to recite each Shabbat morning. If you also feel it’s important to pray for the U.S. government but also feel you cannot pray for the success of this President, feel free to use this or adapt it as you please. I felt that it was not enough to simply avoid the U.S. President in the prayer for the government but to remind myself of the billions of vulnerable people who are at risk under his rule, and challenge myself each Shabbat to build up the strength for another week of spiritual resistance. . . .

סידור זכרון יהודה לייב | Siddur Zichron Yehudah Leib, a Friday Night Siddur dedicated in honor of Leonard Nimoy, z”l (2017)

The goal of this project was to produce a complete prayerbooklet for the Friday night Kabbalat Shabbat and Ma’ariv service that was as compact as possible yet user-friendly. This booklet is designed to be printed on 9 double-sided sheets of paper, folded and saddle stapled. It was commissioned for a minyan held annually at the Arisia science fiction convention in Boston, MA, and dedicated in honor of Leonard Nimoy, z”l (1931–2015). Since Arisia takes place in mid-January, we omitted all special insertions for holidays and other times of year. A companion booklet which includes insertions for year-round use is in the works. . . .

תפילה לעת שרפה – וחמת האש תשכך | Prayer for the Wildfires to Subside (Masorti Foundation, trans. by R’ Jonah Rank)

The Prayer for the Fire (תפילה לעת שרפה) was first published by the Masorti Foundation at their website here in response to the November 2016 wildfires in Israel. Translation by Rabbi Jonah Rank. Transcription by Aharon Varady. . . .

תפילה למצביעי המדינה | Prayer for the Electorate by David Zvi Kalman (2016)

A prayer for the electorate to be recited together with the Prayer for Government on the Shabbat before an election (federal, state, or local). David Zvi Kalman’s “Prayer for the Electorate” was initially published on Ritualwell here and linked from an explanation of the prayer posted here. Vocalization of the unpointed text by Josh Soref. (Thank you!) . . .

A Prayer on Voting by T’ruah: The Rabbinic Call for Human Rights

On Tuesday, we go to the polls in a momentous election that for many of us has generated a combination of anxiety, excitement, fear, and confusion. We offer you this prayer, which you can recite this Shabbat, before you vote, or while you are waiting for returns. . . .

Benediction by Rabbi Julie Schonfeld at the Democratic National Convention (2016)

The full text of Rabbi Julie Schonfeld’s benediction offered at the end of the first day of the Democratic National Convention, July 25th, 2016. . . .

ודוי | Vidui by Rabbi Avi Weiss

Melissa Scholten-Gutierrez writes, “Rav Avi spoke to us a few times as he was working through [composing] this [vidui] and I am truly moved by it. Let us not only remember and confess our wrong doings, but also what we did right this year.” . . .

ימים נוראים | My Ten Days of Repentance Writing Exercise

David Wolkin writes, “I’ve been pushing this writing exercise for a while now, but I taught a class with it in my home on Sunday and it proved to be powerful and connecting for all of us in the room. If you’re reflecting/repenting this season, you might benefit from this.” . . .

מי שענה… הוא יעננו | Mi She’anah… Hu Ya’anenu – A Seliḥah for Yom Kippur (egal adaptation by Lisa Exler and R’ Julia Andelman, 2004)

An egalitarian adaptation of the seliḥa for Yom Kippur. . . .

B’Sefer Ḥayyim: A Maḥzor for the Days of Awe

This is a complete* Jewish Renewal/Reconstructionist Machzor for Rosh Hashana and Yom Kippur, primarily influenced by the davennin of Reb Zalman and the Aquarian Minyan. All text in English is gender-neutral. All Hebrew prayers are accompanied by transliteration. Material for Shabbat is at the back of the book. Rosh Hashana and Yom Kippur prayers are . . .

תפילת עובד | A Worker’s Prayer, by Rabbi Stephen Belsky

dedicated to Noam Ezra ben haRav Moshe z”l

יְהִי רָצוֹן מִלִּפְֿנֵי אָבִֽֿינוּ שֶׁבַּשָּׁמַֽיִם,‏ בּוֹרְאֵֽנוּ, יוֹצְרֵֽנוּ, יוֹצֵר בְּרֵאשִׁיתֿ, הָאֻמָּן הָעֶלְיוֹן,‏ כְּאָמְרָם ”אֵין צוּר כֵּאלֹהֵֽינוּ“ – ‏ ”אֵין צַיָּר כֵּאלֹהֵֽינוּ“,‏ שֶׁיְּחָנֵּ֫נוּ בְכָֿל הַחָכְֿמוֹתֿ —‏ חָכְֿמוֹתֿ הַלֵּבֿ, וְחָכְֿמוֹתֿ הַנֶּֽפֶֿשׁ,‏ וְחָכְֿמוֹתֿ הַיָּדַֿיִם;‏ וְיַנְחֵֽנוּ בִדְֿרָכָֿיו לַעֲשׂוֹתֿ אֶתֿ מְלַאכְֿתֵּנוּ בְּיֹֽשֶׁר, וּבְֿחֶֽסֶדֿ, וּבֶֿאֱמוּנָה;‏ וִיבָֿרֵךְֿ אֶתֿ מַעֲשֵֽׂינוּ וְאֶתֿ מַעֲשֵׂי מַעֲשֵֽׂינוּ,‏ לְקַדֵּשׁ אֶת שְׁמוֹ . . .

ראש השנה לבהמות | Kavvanah before Shofar Blowing on Rosh Ḥodesh Elul for Rosh Hashanah LaBehemot (New Year’s Day for Domesticated Animals)

The text of this ritual shofar blowing for Rosh Chodesh Elul and Rosh Hashanah Labehemot developed as part of annual ceremony taking place at the dairy barn on the campus of the Isabella Freedman Retreat Center beginning in 2009 under the auspices of Elat Chayyim and the Adamah Jewish Farming Fellowship. The ceremony was co-developed by Rabbi Jill Hammer and Sarah Chandler in 2009, with elements added by Aharon Varady beginning in 2012. . . .

מגילת איכה | Megillat Eikhah (Lamentations) for Tisha b’Av (translation by Rabbi David Seidenberg, neohasid.org)

This translation of Laments, the book of mourning poems read on Tish’a B’Av, uses principles of the Buber-Rosenzweig Bible. It strives to be “concordant”, translating related Hebrew words with related English words and following the order and syntax of the Hebrew where possible. It also focuses on the more physical, earthy meaning of words, in order to draw the reader from modern towards more ancient ways of seeing and feeling. Sometimes alternate translations are given, indicated by a slash. (When reading aloud, simply pick one of the translations. For YHVH, you can read Adonai or Hashem or “the Eternal”.) James Moffat’s 1922 translation was consulted. As a somewhat literal translation, Laments uses “He” and “His” as pronouns for God, even though Torah and common sense command us not to make an exclusively male or female image of God. If you are using Laments liturgically, please feel encouraged to change the pronouns. For brief essays on the theology of Eikhah and more, see the bottom of this page. This work is dedicated to all refugees fleeing war and upheaval, and to our remembering their needs. . . .

ברכות והודאות | Brakhot v’Hoda’ot (Blessings and Thanksgivings): A Birkon for the Bar Mitsvah of Yeshayahu Yisraeli

Brakhot v’Hoda’ot (Blessings and Thanksgivings): A Birkon by R’ Hillel Ḥayyim Yisraeli-Lavery. Kiddush, Havdalah and the Birkat Hamazon according to the custom of R’ Saadia Gaon, RaMBaM, and the Vilna Gaon. Zemirot, Piyyutim, and Shirim. Ma’ariv for Weekdays and for after Shabbat. A souvenir for the Bar Mitzvah of Yeshayahu Yisraeli, 19 Sivan 5776 (Shabbat Parshat Shelakh Lekha). Published in the Holy City of Yerushalayim. . . .

תפילת הדרך לרוכבים | A Traveler’s Prayer for Bicycle Riders by Rabbis Rachel and Ofer Sabath Beit-Halachmi

May it be Your will, our God That You lead us toward peace; that You enable us to ride in safety; that You lead us with blessing. Save us from all accidents and unstable wheels, from a dangerous driver and a bounding chariot.[ref]after Nahum 3:2[/ref] 
Inspire in us unity of the material and the spiritual, Love of the ascent as well as the descent. Show us Your face, in the smallest of details and in the countenance of the other. Enable us to persevere on our journey toward love, truth and peace. Blessed are You, YHVH, the One who hears prayer. . . .

תפילת גשם בזכות האמהות | Prayer for Rain in the Merit of the Matriarchs by Rabbi Jill Hammer

The time of Sukkot is a time of fullness and generosity, but also a time to pray for the coming season. Shemini Atzeret, the festival when we pray for rain, is an expression of our need for water, which in the Jewish tradition symbolizes life, renewal, and deliverance. Tefillat Geshem, a graceful fixture of the Ashkenazic liturgy, invokes the patriarchs as exemplars of holiness and model recipients of God’s love. This prayer uses water as a metaphor for devotion and faith, asking that God grant us life-sustaining rain. While its authorship is unknown, it is sometimes attributed to Elazar Kallir, the great liturgist who lived sometime during the first millenium. Each year, we are reminded of our people’s connection to the patriarchs and to the rhythms of water, spiritual and physical sources of life, through this medieval piyyut. While we know that rain is a natural process, formal thanksgiving for water as a source of life, energy, and beauty reminds us that our Creator is the source of our physical world and its many wonders. . . .

חנוכה שמח – מנדלה | Ḥanukkah Sameaḥ Mandala by Ḥatul Yehudi (Cat Jew)

A mandala for Ḥanukkah by Brazilian Yemenite Jewish artist, GatoJudeau . . .

Intention for community garlic planting at the end of a harvest season, by Jess Berlin (translated by Miri Landau)

Garlic is typically the last crop planted on a farm, it is planted in the fall and harvested the following summer. So you are leaving a legacy for next years farmers (which might be you). We begin by separating the garlic bulbs from the cloves, similar to separating people from their community. Then, once the individual (garlic cloves) are planted, they form new communities in the ground. Similar to the process that we are all going through. Leaving our community here on the farm and going out into the world to create new communities. . . .

תפילה למען ילדי העולם | Prayer for the Children of the World by Rabbi Nava Hefetz, translated by Shaul Vardi

A translation in Arabic and English of Rabbi Nava Hafetz’s prayer for the children of the world: Creator of all life, sovereign of peace, Bless our children and the children of all the world With physical, emotional, and spiritual health. You who created them in Your image And lovingly imbued them with Your spirit, Let their paths be successful in this world that You created. Give them of Your resilience and strengthen the sinews of their bodies and minds. Guard and save them from all evil For Your mercy and truth abound. Grant peace to the Land and everlasting happiness to all its inhabitants. Amen, may it be Your will . . .

A Blessing for the Bugs on Rosh Ḥodesh Elul and Rosh Hashana LaBehemot by Trisha Arlin

I have come to see That we are not the only creatures who are B’tzelem Elohim, We are all in God’s image. So today, on Rosh Ḥodesh Elul, On the New Year of the Domesticated Beasts, Let’s give thanks to the bugs Like the four questioning children Wise and snarky and simple and oblivious, Like the four worlds of the kabbala The earth, the sky, the heart and the spirit We give thanks and acknowledge The bugs we have domesticated The bugs who serve us in their wild state The bugs that hurt us or gross us out And the bugs who live only for themselves, without any reference to us. . . .

הושענא לתיקון ולנחמה | Hoshana for Healing and Consolation by Rabbi Dr. Dalia Marx (trans. Aharon Varady)

A supplemental hoshana (prayer for salvation) for healing and consolation for the sake of true love, needed blessings, rainfall in a timely fashion, paths and their repair, mountains and their crossing, goals and objectives, lasting memories, good dreams, cosmic goodness, etc. . . .

A Prayer for Justice, Blessing, and Praise on Shabbat Shoftim by Virginia Spatz

“Does joy come in the morning, where weeping has not tarried for the night? Can we dance together, if we have not yet joined in lament?” This prayer is a kavanah for the morning blessings, using language and images from the prayer “Mah Tovu” [how lovely are your tents] commonly recited in the early morning blessings. Offered with special intention for the healing of Congress Heights, Capitol View, and other neighborhoods in Washington, DC, rocked by persistent violence. . . .

תפילה למדינת ישראל | Prayer for the State of Israel by Rabbi Dr. Aryeh Cohen (2002)

My heart, my heart goes out to you Zion Tears, jubilation, celebration, grieving Did we not dream a dream that came to be? And here it is—both song and lament. . . .

תפילה לישראל | A Prayer for Israel by Rabbi Nahum Waldman z”l for T’ruah (2004)

This prayer for Israel was written by Rabbi Naḥum Waldman (1931-2004) for T’ruah: the Rabbinic Call for Human Rights. T’ruah works to ensure that Israel remains a safe and secure home for Jews and a place that lives up to the ideal stated in the State of Israel’s 1948 Declaration of Independence that Israel “will foster the development of the country for all of its inhabitants; it will be based on freedom, justice, and peace as envisaged by the prophets of Israel; it will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex.” . . .

תפילת בת המצווה | Prayer of the Bat Mitzvah after she finishes reading from the Torah, trans. by Miri Landau

A statement by the Bat Mitsvah after her first aliyah. . . .

חג הכנסה לברית | Ḥag hakhnassah labrit – On Entering the Covenant by Rabbi Dr. Aryeh Cohen

In the weeks leading up to the birth of our first child in 1997, my partner and I spent a lot of time thinking about the brit. Whether it was a boy or a girl we knew that we would have a celebration. If it was a boy we would have a brit, yet we were not happy with the ceremony as it stood. If it was a girl we needed a ceremony which was equally powerful and yet didn’t draw blood. In response to these two concerns I wrote a liturgy for what I called a chag hachnassah labrit/celebration of entering the covenant which could be easily adapted to boys and girls, and I wrote a piyyut (a liturgical poem) for a milah/a circumcision. . . .

ברכת הורים לבני מצווה | Parents’ blessing for a Bnei Mitzvah by Rabbi Dr. Aryeh Cohen

I wrote this brachah on the occasion of my son Oryah’s bar mitzvah. The Aramaic/Hebrew and the translation are mine. My partner and I recited the blessing after my son was called up to the Torah. The brachah replaces the ברוך שפטרנו which is recited in some communities. This blessing (which is basically self-explanatory) expresses gratitude for Divine favor leading to this moment and a prayer for Heavenly guidance for my son’s continued path. Though the translation is gender neutral in relation to God, the Hebrew/Aramaic is gendered masculine. This is my practice with regards to my children. I bless my daughter with feminine God language and my son with masculine God language. The blessing can be grammatically adapted for a bat mitzvah. . . .

אשר יצר | Asher Yatzar prayer for recognizing the Divine Image in all our bodies by R’ Emily Aviva Kapor

Asher Yatzar (the “bathroom blessing”, traditionally said every morning and after every time one goes to relieve oneself) has always rung hollow to me, at best, and at worst has been a prayer not celebrating beauty but highlighting pain. The original version praises bodies whose nekavim nekavim ḥalulim ḥalulim (“all manner of ducts and tubes”) are properly opened and closed—yes, in a digestive/excretory sense, but it is quite easy to read a reproductive sense into it as well. What do you do if the “ducts and tubes” in your body are not properly opened and closed, what if one is open that should be closed, or vice versa? . . .

תפילה לראש חודש טבת ותקופת החורף על חנוכּה | Prayer for the new moon of Tevet and winter solstice of Ḥanukkah, by Rabbi David Seidenberg (neohasid.org)

Here’s a first draft of a brief liturgy for last night, for solstice plus Ḥanukkah. Note that this is a kind of eco-liturgy, but it also stands on its own without imposing an ecological overlay. Since it’s still solstice all day, you may want to use this prayer now, or at dusk tonight. . . .

הַוִּדּוּי הַמַּשְׁלִים | HaVidui Ha-Mashlim, Complementary Confession by R’ Binyamin Holtzman

Ahavnu – We have loved, Bakhinu – we have cried, Gamalnu – we have given back, Dibarnu yofi – we have spoken great things! He’emanu – We have believed, v’Hish’tadalnu – and we tried to give our best effort, Zakharnu – we have remembered, Chibaknu – we have embraced, Ta’amnu Sefer – we have chanted Your book! . . .

הרחמן הוא ישבור עול כיבוש | Prayer to the Compassionate One for the Peace of Two States for Two Peoples (for Inclusion in the Birkat Hamazon) by Ira Tick

A prayer for the peaceful resolution of Israel’s conflicts with her neighbors and a mutually agreeable end to her dominion over the Palestinians, in Hebrew and in English, appropriate for inserting in the Birkat HaMazon especially on Shabbat and Festivals, or for reciting at any time. . . .

תפילה לתורם דם | The Blood Donor’s Prayer by Elli Fischer

A prayer to be recited upon donating blood. In Israel, there are major blood drives around the times of Rosh Hashana and Pesaḥ, so the prayer borrows themes from both of those holidays. It emphasizes both the tzedaka aspect of blood donation and the ancient symbolic resonances of blood sacrifice. . . .

Kavanot when Washing One’s Body Before Shabbes by Eyal Raviv

This is pre-Shabbos reflection that can be done in a shower or bath. Shabbat is a time when I am less focused on my selfish desires and instead my thoughts drift to my place in the larger community and world. I find myself doing some version of this before Shabbos most weeks and am welcome for the time to reflect on truly what it is to cease from lay work and consider the work that needs to be done to make the world a better place. . . .

A Prayer for Compassion During Violent Conflict by Trisha Arlin

We pray for those of us Who are so angry That we have lost compassion for the suffering Of anyone who is not a member of our group. And we pray for those of us Who cannot see the suffering Behind the loss of that compassion. We pray for the strength To resist the urge to inhumanity That we feel in times of fear and mourning. We pray for the courage To resist the calls to inhumanity That others may make upon us in times of crisis. . . .

תפילה לשלום ופיוס לישראלים ולפלסטינים ולכל העם | A Prayer for Peace and Reconciliation for Israelis, Palestinians, and all People by Rabbi Samuel Feinsmith

Master of compassion and forgiveness, Cosmic Majesty Who is peace— Teach us Your ways, Show us the path that preserves life. Take note, Lord, for we are suffering deeply. Our guts are wrenched, Our hearts are turning within us. Violence has devoured outside, and inside it feels deathly. When enemies rose up against us to kill our babes, Courageous, precious boys, full of the light of life, shining like the radiance of the sky, Our hearts became angry, our vision lost its strength, and our spirits sunk. And still we turn to you— . . .

תפילה יהודית ליום הנכבה | A Jewish Prayer for Nakba Day (يوم النكبة) by Sarah M.

Our God, and God of our ancestors, who answered Abraham when his son was bound on the altar, who remembered Sarah’s prayers in her tent for a child, and who found Hagar in the wilderness on the road to Shur, and who heard the cries of her child in the wilderness of Beer Shava, may He remember our Palestinian brothers and sisters who were killed, who were expelled, who fled, who were not allowed to return home, and those who are still at risk of losing their homes. . . .

קבלת שבת | Kabbalat Shabbat and Maariv, trans. by R’ Sam Seicol for Havura onthe Hill, adapted by Aharon Varady

We are grateful to the Vilna Shul in Boston and their Ḥavurah on the Hill program for preparing “Siddur on the Hill,” (2011) a beautiful siddur for Shabbat Friday night services and sharing it with free-culture compatible, open content licensing. The siddur includes original translations in English from Rabbi Sam Seicol, interpretive writings by Rabbi Rami Shapiro, and illustrations by Georgi Vogel Rosen, as well as contributions from numerous others. Thank you for sharing your siddur, open source! . . .

תפילה ליום הודו על חנוכּה | Prayer on Thanksgivukah by Rabbi David Seidenberg (neohasid.org)

May the next Thanksgivukkah be a time of health and abundance for all of you who will receive the world from our hands. May we together find away to make sure that there is health and wealth and beauty not just for our family, not just for the Jewish people and humanity, but for all living creatures who share this planet with us. May the One bless us with the power and wisdom to birth a society that shows love to the world around us, that lives with love towards all beings. . . .

עלינו | Aleinu, interpretive translation by Joshua Gutoff

Ours is to praise the Master of all; to recognize the greatness of the One who fashioned our beginning. Not as a nation-state, nor as a tribe; but by giving us a particular task, a particular fate: to bow, to bend, to acknowledge the Authority over all authority, the Blessed Holy One, who stretched out the expanse and gathered the substance, filling the farthest emptiness and humbling the heights. This alone is our God, the one true ruler. . . .

קדיש יתום | Mourner’s Kaddish, interpretive translation by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi z”l

May that Great Name, that sacred energy, be shaped and make effective and be acknowledged and be given the right honor and be seen as beautiful and elevating and bring jubilation. Way beyond our input of worshipful song and praise, which we express in this world, As we confirm our agreement and hope by saying AMEN. . . .

מקרא על פי המסורה | Miqra `al pi ha-Mesorah: A New Experimental Edition of the Tanakh Online

Miqra `al pi ha-Mesorah is a new experimental edition of the Tanakh in digital online format, now available as a carefully corrected draft of the entire Tanakh. Two features make this edition of the Tanakh unique: Full editorial documentation and a free content license. Full editorial documentation: Various editions of the Torah or Tanakh in Hebrew may seem identical to the untrained eye, but the truth is that each and every edition—from Koren to Breuer and from Artscroll to JPS—makes numerous important editorial decisions. In most editions these decisions are not transparent, and the student of Torah therefore relies upon the good judgment of the editor. But in Miqra `al pi ha-Mesorah the entire editorial process and the reasoning behind it are fully described in all of their details: Every stylistic alteration and every textual decision made regarding every letter, niqqud, and ta`am in the entire Tanakh is documented. . . .

סליחות | Sliḥot Prayers to the Inner Child within us by Miriam Rubin

For all the times that I’ve judged you, and you shut down.
For the times when I’ve cast eyes of displeasure on your creative and luminous works,
For the times when I secretly whisper nasty things about you, that I would never say out loud,
For the times when I’ve asphyxiated you, and you felt cut off from your sacred life force… . . .

הבדלה | Distinctions (Havdalah) for the end of Shabbat

Wax drips from the braided candle.
Cinnamon tingles the nose
to keep us from fainting
as the extra soul departs.
Stop now. Notice this hinge
between Shabbat
and what’s next. . . .

Saturday Afternoon Request by Rabbi Rachel Barenblat

Help me to silence
my mind’s aggravation alarm,
to quiet the voice which says
the to-do list matters,
to temporarily eschew
continuous partial attention. . . .

נשמת כל חי | Nishmat Kol Ḥai: The Breath of All Life (for Shabbat morning) by Rabbi Rachel Barenblat

…if we could discard differences: human,
animal, fire, stone, seed, snow

even that cry of togetherness
would not be enough to thank You. . . .

אחרי הסערה | A Prayer for Oklahoma After the Tornado by Rabbi Abby Jacobson

Merciful God, a great and powerful windstorm has passed, and it has torn apart the buildings and shattered the rocks before You. You told Elijah, the prophet, that You were not in the windstorm. Please, then, be in the still, small voices of the children crying out to be found. Be in the voices of the rescuers calling out for survivors. Be in the cries of those who are lost and of those who have lost. . . .

מִי שֶׁבֵּרַךְ | Blessing for students leaving school or returning from their summer break by Rabbi Esteban Gottfried (trans. Miri Landau)

Prayers for students leaving school or returning from their summer break. . . .

תפילה לבאסטאן | Prayer for Boston after the bombing by Rabbi Stephen Belsky

May the One who spoke the world into being, and who blessed humanity created in God’s image, and who brought about the miracle of these United States to promote freedom and peace among all people — bless, guard, and protect all the inhabitants of the Boston area, and strengthen and encourage their leaders, representatives, police officers, and detectives; bring them out from the shadow of death to light, and from danger to relief; and may the verse be fulfilled for them which says, ‘God is good to all, and shows mercy to all God’s creatures.’ And let us say: amein. . . .

תפילה לבאסטאן | Prayer After the Bombing in Boston by Rabbi Rachel Barenblat

I wrote this a few days after the Boston Marathon bombing. It arose out of a meditation service which I led at my synagogue. The doors to our sanctuary were open, so we had the sounds of the nearby wetland in our ears, and I invited the meditators to join me in cultivating compassion and sending it toward Boston. The line “My heart is in the east and I am in the west” is adapted from the medieval Spanish poet Judah haLevi. . . .

על הניסים בימי הודיה לאומיים | Al Hanissim supplement for the Birkat Hamazon and Amidah on all Secular/National Days of Gratitude, by Aharon Varady

Opportunities to express gratitude on secular, nationalist days of thanksgiving demand acknowledgement of an almost unfathomably deep history of trauma — not only the suffering and striving of my immigrant ancestors, but the sacrifice of all those who endured suffering dealt by their struggle to survive, and often failure to survive, the oppressions dealt by colonization, conquest, hegemony, natural disaster. Only the Earth (from which we, earthlings were born, Bnei Adam from Adamah) has witnessed the constancy of the violent deprivations we inflict upon each other. The privilege I’ve inherited from these sacrifices has come at a cost, and it must be honestly acknowledged, especially on secular/national days of thanksgiving, independence, and freedom. I insert this prayer after Al Hanissim in the Amidah and in the Birkat Hamazon on national days of independence and thanksgiving. . . .

תפילה לפני קידושין | Prayer before Kiddushin for Couples by Sarah Groner

This prayer is based on the personal prayer said on holidays before Torah reading. The grammar has been adapted as plural rather than singular, so that the couple says the prayer together before their ritual of Kiddushin (betrothal). . . .

פיוט למוזיקאי קודם שיופיע | A Performing Musician’s Piyut by Alan Jay Sufrin

This piyut (liturgical poem) arose after a very meaningful performance of mine in the summer of 2000. It was such a powerful experience that I was moved to say a prayer of thanks to G-d for the opportunity to perform my songs for audiences – but found no such prayer in existence. So I wrote this one. It took about a year to complete and I’ve been saying it backstage right before my performances, and sometimes before recording sessions, since then. . . .

כוונה להדלקת נרוֺת חנוּכה | Kavvanah for Ḥanukkiah Lighting by Bonna Devora Haberman, z”l (Mistabra Institute for Jewish Textual Activism, 2002)

This is an intention that I composed for the conclusion of a performance piece, Inner Fire, created and performed by my Mistabra Institute for Jewish Textual Activism at Brandeis University in 2002. It is as relevant today as ever. Please use it for inspiration when you light Ḥanuka candles. . . .

ברכה לסבוב הסביבון | A Blessing for Dreidel Spinning, by Lieba B. Deutsch

Every Jewish holy day, even Shabbat and the highest ones, we call forth all the 22 Hebrew Letters to join us in celebration. For those of us who study Kabbalah from within the realm of the Alef-Bet, Ḥanukkah is unique in that we are given a magical tool with which to activate these signs and wonders. . . .

תפילה לשלום העיר תל אביב יפו | Prayer for the Welfare of Tel Aviv and Jaffa by Rabbi Esteban Gottfried

רִבּוֹן הָעוֹלָמִים, מוֹדִים אֲנַחְנוּ לְךָ עַל שֶׁהִפְלֵאתָ חַסְדֵךָ לָנוּ בְּהַקָמַת עִיר גְּדוֹלָה וּמְפֹאָרָה וְרַבַּת־עַם בְּאַרְצֵנוּ בְּשֵׁם תֵּל אָבִיב־יָפוֹ. אַתָּה הִשְׁפַּעְתָּ לִפְנֵי לְמַעְלָה מִמֵאָה שָׁנָה רוּחַ עֵצָה וּתְבוּנָה עַל קְבוּצַת בּונִים מִבְּנֵי צִיוֹן הַיְקָרִים, לִתְקֹעַ יָתֵד עַל שְׂפַת הַיָּם לְעִיר עִבְרִית וְחֲנַנְתַּם עֹז וְעָצְמָה לְבַצֵּעַ שְׁאִיפָתָם זוֹ בְּאֹמֶץ וּגְבוּרָה וּבִמְסִירוּת נֶפֶש, וְקַבְעוּ בָהּ סְדָרִים מְתֻקָּנִים, וְהֶעֱמִידוּ מוֹסָדוֹת נַעֲלִים לַתַרְבּוּת עִבְרִית, לְתּוֹרָה וּלִתְפִילָה, לְבָתֵי חִנּוּךְ וְלִמוּד, לְמִסְחַר וּלְחֲרשֶׁת הַמַּעֲשֶׂה וּלִפְעֻלּוֹת־חֶסֶד. וְהִנֵה הָעִיר גָּדְלַה וַתִיף, וְרַבִּים מֵאָחֵינוּ וְאַחֲיוֹתֵינוּ נָהֲרוּ אֵלֶיהָ וְנִהְיְתָה לְמֶרְכָּז הַחַיִּים בָּאָרֶץ. תָּמִיד הוֹמִיָּה מֵאֲנָשִׁים וּמְלֵאָה חַיִּים וּתְנוּעָה, קוֹל תִּקְוָה נִשְׁמַע בִּשְׁעָרֵיהָ וְהַלְמוּת עֲמֵלִים בְּחוֹמוֹתֵיהָ וּמַרְכֹּלֶת רָבָּה בִּשְׁוָקֵיהָ.‏ . . .

כעבור סופה | After the Storm: A Prayer to Choose Life by Rabbi David Seidenberg (neohasid.org)

The prayers for hurricane victims that are circulating through the Open Siddur Project and elsewhere are poignant and heartfelt, but they don’t speak an important piece of the truth that we need to hear. What about our collective responsibility for climate disruption that undoubtedly increases the harm caused by this and every major storm? And what about the Deuteronomic promise that God brings us recompense for our actions davka through the weather? Here’s an attempt at a prayer that incorporates a deeper understanding of our responsibility. For the final version of this prayer, I started with an anonymous Hebrew translation of my original English prayer, then I tweaked it and wove in scriptural references, and retranslated it back into English. . . .

והיה אם שמע | v’haya im shemo’a: a Prayer in a Time of Planetary Danger by Rabbi Arthur Waskow

A midrashic translation/ interpretation of the second paragraph of the Sh’ma. . . .

A Prayer for Health in Work by Rabbi Menachem Creditor

God, may my work feel redemptive even when an ocean of need feels like it will pull me down. May I feel the supported when I feel alone in my work. O God, remind me when I fail that I can learn, and that my life is more than my work. O God, remind me when I succeed that I can learn, and that deep success requires the efforts of many. May I remember that going home is a crucial part of the dream. God, help me to remember that I am one of the people I am called by You to serve. May I feel undivided as I transition from sphere to sphere, a whole person within Your world. . . .

מִי שֶׁבֵּרַךְ | A Hadran Mi Sheberakh Upon Completing the Writing of a Sefer Torah, by Rabbi Menachem Creditor

Misheberach Avoteinu Avraham Yiztchak veYa’akov, ve’Imoteinu Sarah Rivkah, Rachel, veLeah – May the One who blessed our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless this scribe who has, through the commitment of her heart, devotion of her soul, and skill of her hands, invited us to return to Torah, turn with Torah, and turn Torah over and over again. Please, God, sweeten the words of Torah in our mouths and in the mouths of all people. May we all, old and young, touch the Sacred and be preserved and strengthened. We thank You, Adonai, for the privilege of experiencing the overflowing well of Torah, and for the sweetness of those who give it life. May this Soferet, our friend and teacher, be blessed to do her work in this world experiencing abundant safety, security, and love. May she only know the grace she bestows on her People Israel, her community who needs her gift so very deeply. May we all learn and love Torah, even more than we already did. Amen. . . .

אחרי הסערה | A Prayer in the Aftermath of a Devastating Storm by Rabbi Menachem Creditor

Fixated as we are by incalculable losses in our families, our neighbors, human beings spanning national borders, we are pummeled into shock, barely even able to call out to You. We are, as ever, called to share bread with the hungry, to take those who suffer into our homes, to clothe the naked, to not ignore our sisters and brothers. Many more of our brothers and sisters are hungry, homeless, cold, and vulnerable today than were just a few days ago, and we need Your Help. . . .

אחרי הסערה | Prayer in the Aftermath of the Hurricane by Rabbi Samuel Barth

Your Power, God, Creator of the world, is manifest in the winds of the hurricane and the destruction they have caused. We turn to You to pray for the wisdom and strength of those responsible for preparation and rescue, for administration and co-ordination, the first and last responders. . . .

סדר אושפיזין / אושפיזתא | Seder Ushpizin and Ushpizata: Inviting the Avot and Imahot into your Sukkah by Rabbi David Seidenberg (neohasid.org)

The essential idea of the liturgy of Ushpizin is to invoke the energies of the seven lower Sefirot in the proper order, so that Shefa, blessing and sustenance, can be drawn down into the world. This is the essence of Kabbalistic liturgy, and a liturgy of the imahot would only make sense if it were to follow that pattern. That means we have the playfully serious task of finding a stable order for the imahot where no clear order exists. . . .

על חטא | For the Sin of Torture: A Communal Confession by Rabbi Ed Feld

For the sin which we have committed before You through diminishing the image of God. . . .

סדר אכילת הסמנים | Seder Akhilat haSimanim: The “Symbolic Foods of Life” Seder for Rosh Hashanah by R’ R. Karpov, Ph.D.

Ḥazal, — some of our Jewish Sages, May Their Memory Be For A Blessing — suggest that ‘simanah milsah‘ — a symbol has significance. Some of the teachers of Jewish tradition encourage us on Rosh HaShanah to partake of a variety of foods suggestive of prosperity and happiness. This usage is alluded to in the directive of the prophet Nechemiah to the assembly: ‘Go your way, eat the fat and drink the sweet …” (Nechemiah 8:10). Our kavvanoth — sacred intentions — are that these Symbolic Foods Of Life are to help us effect a good coming year. . . .

ברית שמות | Baby Naming Covenant by Rabbi Emma Kippley-Ogman and Benjamin Kamm

In honor of the birth of their son born 23 Shvat 5772 ~ 15 February 2012, Rabbi Emma Kippley-Ogman and Benjamin Kamm share their Brit Shmot (Naming Covenant). The ceremony took place February 23rd, 2012 (Rosh Ḥodesh Adar ~ 30 Shvat 5772) at Congregation Kehillath Israel, Brookline, Massachusetts. . . .

מי שברך לחיילי צה”ל | Prayer for the Welfare of Israel Defense Forces Soldiers by Rabbi Shlomo Goren (amended by Dr. Alex Sinclair)

May the Lord give our soldiers wisdom, understanding, and insight, so that they do not destroy the righteous with the wicked, as it is written in Your Torah: “Far be it from you to do such a thing, to kill the righteous with the wicked, treating them the same. Far be it from you – should the Judge of all the Earth not do justice?” (Genesis 18:25) . . .

עמידה | My Weekday Amidah by Effron Esseiva

This is Effron Esseiva’s morning Amidah (standing prayer) for weekdays. Effron writes, “It’s called Shmonei Esrei (18) because it used to have eighteen brakhot (blessings). However, it has an additional brakha to bring it to nineteen. This is my interpretation of the Teissa Esrei (19) with abridged kavvanot (intentions).” . . .

שבע ברכות | The Seven Blessings over a Wedding (interpretive translation by Aharon Varady)

A translation of the Seven Blessings shared just in time for Shavuot, and in honor of several of my friend’s weddings. . . .

תפילה למדינת ישראל | Prayer for the State of Israel by Rabbi Arik Ascherman (2008)

Sovereign of the Universe, accept in lovingkindness and with favor our prayers for the State of Israel, her government and all who dwell within her boundries and under her authority. Reopen our eyes and our hearts to the wonder of Israel and strengthen our faith in Your power to work redemption in every human soul. Grant us also the fortitude to keep ever before us those ideals to which Israel dedicated herself in her Declaration of Independence, so that we may be true partners with the people of Israel in working toward her as yet not fully fulfilled vision. . . .

שתי כוסות, לאליהו ומרים | Two Cups: Elijah and Miriam by Trisha Arlin

We lift Miriam’s cup, Dancing prophet celebrating the world that is now. And we tell God we are grateful For the water from the earth that was Miriam’s gift, Welcome necessity, On God’s behalf. Miriam announces joy! And teaches us to save ourselves. Miriam, the bringer of mercy, There’s no prayer for her in the haggadah— So make one up! . . .

In Search of Seraḥ: A Prayer to Seraḥ by Chaya Kaplan-Lester

[In Parshat Vayigash] we read of the members of Jacob’s family who went down to Egypt. There were 53 grandsons listed, but only a single granddaughter – Seraḥ, the daughter of Asher. The commentators wonder, what was so exceptional about this girl that her name was recorded? The Midrash spills forth with stories portraying an image of a unique and endearing Biblical heroine. Seraḥ stands as a trusted, beloved sage of the people. She possessed an uncommon gift of healing through poetry and music. Somewhat as Orpheus is to Greek myth, so is Seraḥ to the Biblical myth – the archetypal poet and bard. . . .

A Prayer for Candle-lighting by Chaya Kaplan-Lester

Please God Let me light More than flame tonight. More than wax and wick and sliver stick of wood. More than shallow stream of words recited from a pocket book. . . .

A Prayer For Kavanah by Amanda Rush

Hashem, as I open my Siddur, let me pray with proper kavanah. Let me pray with sincerity, paying careful attention to every word I utter. Hashem, let me concentrate with my whole being on the meaning of each and every word, sentence and prayer. Keep my mind from wandering to other subjects, and keep me from neglecting to put my heart and soul in to each and every prayer, praise and blessing. May my prayer come before You, O Hashem, at a time of grace, and may it be accepted favorably by You. Amen. . . .

Translating the TaNaKh — a new Jewish translation based on the World English Bible

This week on the holiday of Simḥat Torah, the Jewish people will begin to read the Torah anew, starting with Parashat Bereshit. The JET is a new English translation of Parashat Bereshit that is meant to be readable (and enjoyable to read), useful to people who want to study the parashah, and faithful to the Hebrew text of the Torah. JET stands for the “Jewish English Torah” (or for the “Jewish English Tanakh” if we want to be very ambitious). I would like to invite others to contribute further Open Content translations for parts of the Torah or Tanakh to the Open Siddur Project, whether by following my method or in any other style. In time, together we could create a rich resource full of translations of all parts of the Tanakh in a variety of useful forms. That would be a wonderful thing to start on Simḥat Torah. . . .

על חטא | Al Ḥayt by Stew Albert and Judy Gumbo

We have sinned By yielding to confusion and falling into passivity By indulging in fear By giving in to anger By not standing up for ourselves By thinking about Jewish values only on holy days By tolerating global warming, global disease and global poverty By being cynical about repairing the world By not defending Israel By not defending Palestine For all our sins, may the force that makes forgiveness possible, forgive us, pardon us and grant us atonement . . .

על חטא | For the Sin of Destroying God’s Creation by Rabbi Danny Nevins, adapted by Rabbi David Seidenberg (2007)

Eternal God, You created earth and heavens with mercy, and blew the breath of life into animals and human beings. We were created amidst a world of wholeness, a world called “very good,” pure and beautiful, but now your many works are being erased by us from the book of life. . . .

A Rosh Hashana Amidah by Trisha Arlin

PLACE YOURSELF in front of the fear. You will be judged, you will die. Place yourself in the center of the universe You earned that spot simply by existing. Place yourself under obligation to God However you understand or don’t understand God. Place yourself in the path of holiness and joy and truth. Bless Ruach HaOlam, the breath of mindfulness. . . .

תפילה ל-11 בספטמבר | Memorial Prayer for those whose lives were lost on September 11th, 2001 by Rabbi Gilah Langner

Avinu she-ba-shamayim, our Parent in heaven, v’Ruaḥ kol basar, the Spirit of all that lives, We turn toward You as we recall today with sorrow and honor those who lost their lives ten years ago, and those who gave their lives -– as passengers, firemen, and rescuers –- so that others might live. Grant their souls continuing rest in the shelter of eternity. And grant to us peace and fortitude in the years ahead, that we may restore a sense of trust and security to this great land, that we may be guided not by fear or terror, but by strength and understanding, holding fast to our ideals and upholding our highest values. Guard our comings and our goings in peace, now and always, Amen. . . .

שמע | Sh’ma: an Interpretation for the 21st Century by Rabbi Arthur Waskow (2003)

Sh’sh’sh’ma Yisra’el — Listen, You Godwrestlers! Pause from your wrestling and hush’sh’sh To hear — YHWH/ Yahh Hear in the stillness the still silent voice, The silent breathing that intertwines life; YHWH/ Yahh elohenu Breath of life is our God, What unites all the varied forces creating all worlds into one-ness, Each breath unique, And all unified; YHWH / Yahh echad! Yahh is One. Listen, You Godwrestlers! No one people alone owns this Unify-force; YHWH / Yahh is One. . . .

סדר עבודת הלב שחרית | Seder Avodat Lev Shaḥarit: Service of the Heart by the farmers of the Adamah Fellowship

DOWNLOAD: PDF | ODT | TXT

(For an earlier version of the Seder Avodat Lev pre-2016: PDF, ODT, TXT.)

Source (Hebrew) Transliteration Translation (English) מוֹדָה/מוֹדֶה אֲנִי לְפָנֶיךָ רוּחַ חַי וְקַיָּם׃ Modeh/Modah Ani lefanekha ruaḥ ḥai v’kayam I am grateful before You living and enduring spirit.[1]Variation on Shulḥan Arukh ch. 1 by Moshe Ibn Makhir from . . .

מִי שֶׁבֵּרַךְ | Mi Sheberakh for Victims of Slavery by Rabbi Joshua Boettiger

We are grateful to Rabbi Joshua Boettinger and Rabbis for Human Rights–North America (RHR-NA) for sharing the following petitionary prayer, A Misheberakh for Victims of Slavery. Originally published by RHR-NA on their website in 2009, the prayer attends to the desperate need to eradicate all forms of slavery that persist today, especially in advance of the holiday celebrating our Z’man Cheruteinu, the season of our freedom, every Spring, every Pesaḥ. . . .

תפילת יחיד | Tefillat yaḥid: a prayer for when praying by oneself by David Zvi Kalman

God and God of my forefathers and foremothers, as I stand here in an innermost room and pray, so too should you in an innermost room heed my questions, my praises and my requests, both from the utterances of my mouth and the utterances of my heart. Even if I am silent, you will know that my tefilla is directed towards you, who is One and whose name is One, alone in all the worlds. My heart is awake and my voice knocks. Open for me, my Lord, my Perfect One, the gates of Tefilla. . . .

אחרי הסערה | Prayer in the Wake of the Flood by Rabbi Shai Held (2004)

Ruler of Creation, Master of the world: Have mercy on all those who are suffering from the raging waters and the storming waves. Have compassion on Your creatures – Look, O Lord, and see their distress; Listen, God, and hear their cries. Strengthen the hands of those who would bring relief, comfort the mourners, Heal, please, the wounded. Grant us wisdom and discernment to know our obligations, and open our hearts so that we may extend our hands to the devastated. Bless us so that we may walk in Your ways, “compassionate ones, children of compassionate ones.” Grant us the will and the wisdom to prevent further disaster and death; Prevent plague from descending upon Your earth, and fulfill Your words, “Never again shall there be another flood to destroy the earth.” Amen. So may it be your will. . . .

תפילה של עובד קמעונאי | Prayer of a Retail Worker

May it be Your will, O Lord my God and God of my ancestors, to deliver me this day, and every day, from cranky customers and from cowardly managers; and if I must deal with them, grant me the patience and the wits to make things work. Grant me also an easy temper with my daughter, and let me not lose sight of her preciousness for one instant. And let me devote myself to my duties to my (wife/husband, and always keep her happiness in mind, and show her often that I love her. For all this, I ask You to help me, because I cannot do it alone. . . .

תפילה למען תושבי/ות אל-עראקיב | A Thanksgiving Day Prayer for the Residents of Al-Araqeeb (قرية العراقيب), by Rabbi Arik Ascherman

How is it that El-Arakib sits alone and desolate, like a widow a seventh time? “The Daughter of Zion has lost her glory.” (Lamentations 1:6) For, while we had dreamed that our state would “Ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or gender,” (Israeli Declaration of Independence) our prayers have not yet been fulfilled. . . .

חנוכה מדריך | A Guide for the Blessing over kindling the Ḥanukkah lights, (German trans. by Chajm Guski)

Just in time for Ḥanukkah, Chajm Guski shares a חנוכה מדריך (Ḥanukkah Madrikh), Handbook for Ḥanukkah, with a Deutsch translation and transliteration of the blessings on lighting the Ḥanukiah, the kavanah, HaNerot HaLalu, and the piyyut, Maoz Tzur. . . .

A Prayer for Voting by Rabbi David Seidenberg (neohasid.org)

This prayer is broadly speaking a prayer that we learn to work together to create a better future, and it incorporates a pledge to do one thing for healing the world, for tikkun olam, that will make this future a reality. It’s not a prayer about winning or getting other people to see things our way, like some of the others I’ve seen. Whomever we support (I am supporting Obama), we need to pray for strength for the next president, and for the whole country, to face what will be challenging times. . . .

הַמַּפִּיל | A Parent’s Prayer for the Safe Sleep of their Newborn Child by Aurora Mendelsohn

This is a prayer for parents to say for safe sleep for their newborn children. It is based almost entirely on the longer form of the traditional prayers before sleep. Because of gender there are two forms, for a boy and for a girl. I wrote this as part of my daughter’s naming ceremony in January 2001. I used it again in 2006 when my second daughter was born. . . .

תפילת טל | Prayer for Dew by Rabbi Rachel Barenblat

Geshem and tal: rain and dew. We pray for each in its season, geshem all winter and tal as summer approaches…not everywhere, necessarily, but in the land of Israel where our prayers have their roots. In a desert climate, water is clearly a gift from God. It’s easy for us to forget that, here with all of this rain and snow. But our liturgy reminds us. Through the winter months, during our daily amidah we’ve prayed “mashiv ha-ruach u-morid ha-gashem” — You cause the winds to blow and the rains to fall! We only pray for rain during the rainy season, because it is frustrating both to us and to God when we pray for impossibilities. . . .

ברכת החמה | Blessing for the Sun by Rabbi David Seidenberg (neohasid.org, 2009)

We come here ready to fulfill the Creator’s commandment to give blessing for the Sun’s creation and in this year we recognize that the abundance of blessing which Earth receives from the Sun depends on the health of the Skies, which is in human hands for the first time in any generation in all the years of blessing the Sun, from the beginning of the world. . . .

קדיש | A Kaddish by Rabbi Daniel Brenner

Make the God-name big. Big and holy. Do it in this world, This creation sprung from consciousness, And bring some order to this. Do it fast, soon, in our lives, in the days ahead, in the life of the people we call home. Everybody join with me: May the name be blessed forever and ever! . . .

Siddur Tehillat Hashem Yidaber Pi by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi

If you are not used to reading Hebrew with comprehension and with the ability to dilate the Hebrew from the literal meaning, or if you cannot read Hebrew and need a resource for daily davvenen, I offer you this set of texts, which I, too, use frequently for myself. I translated the Psalms and the liturgy in the way in which I experience them in my feeling consciousness. This does not offer the ‘pshat’, the literal meaning of the words, but the devotional interpretation that can make it a prayer of the heart. . . .

תפילה לילדי עזה | A Prayer for Gaza’s Children by Bradley Burston (2008)

Lord who is the creator of all children, hear our prayer this accursed day. God whom we call Blessed, turn your face to these, the children of Gaza, that they may know your blessings, and your shelter, that they may know light and warmth, where there is now only blackness and smoke, and a cold which cuts and clenches the skin. . . .


בסיעתא דארעא