בסיעתא דשמיא

Inauguration Day Prayer for President Richard M. Nixon by Rabbi Edgar F. Magnin (1969)

This prayer by Rabbi Edgar F. Magnin was recorded in the United States’ Congressional Record on January 20, 1969. . . .

תפילות לבחירות | Prayers for the Elections by Noa Mazor and Rabbi Oded Mazor

ההכרזה על יום הבחירות בנויה על נוסח ברכת החודש, ומיועדת להיאמר בשחרית של שבת לפני הבחירות. קהילות שאינן נוהגות להתפלל בשחרית מוזמנות להשתמש בתפילה בתפילת קבלת שבת של אותה השבת. נכתב על ידי הרב עודד מזור.‏ . . .

Inauguration Day Prayer for President Lyndon B. Johnson by Rabbi Hyman Judah Schachtel (1965)

This prayer by Rabbi Hyman Judah Schachtel, Congregation Beth Israel (Houston, Texas), was recorded in the United States’ Congressional Record on January 20, 1965. . . .

Inauguration Day Prayer for President Ronald Reagan by Rabbi Alfred Gottschalk (1985)

This prayer by Rabbi Alfred Gottschalk at the second inauguration of President Ronald Reagan was recorded in the United States’ Congressional Record on January 21, 1985. . . .

Inauguration Day Prayer for President Richard M. Nixon by Rabbi Seymour Siegel (1973)

This prayer by Rabbi Seymour Siegel at the second inauguration of President Richard M. Nixon was recorded in the United States’ Congressional Record on January 20, 1973. . . .

Inauguration Day Benediction for President John F. Kennedy by Rabbi Dr. Nelson Glueck (1961)

This benediction for President John F. Kennedy by Rabbi Dr. Nelson Glueck, was recorded in the United States’ Congressional Record on January 20, 1961. . . .

Inauguration Day Prayer for President Dwight D. Eisenhower by Rabbi Dr. Louis Finkelstein (1957)

This prayer at the second inauguration of President Dwight D. Eisenhower by Rabbi Dr. Louis Finkelstein, chancellor, the Jewish Theological Seminary of America, was recorded in the United States’ Congressional Record for January 20, 1957. . . .

Inauguration Day Prayer for President Dwight D. Eisenhower by Rabbi Abba Hillel Silver (1953)

This prayer by Rabbi Abba Hillel Silver, of Cleveland, Ohio, was recorded in the United States’ Congressional Record for January 20, 1953. . . .

Inauguration Day Prayer for President Harry S. Truman by Rabbi Samuel Thurman (1949)

This prayer by Rabbi Samuel Thurman, of the United Hebrew Temple (St. Louis, Missouri), was recorded in the United States’ Congressional Record for January 20, 1949. . . .

תפילה (ישראלית) לפני הכניסה לקלפי (למאמין וללא מאמין)‏ | Prayer before entering the voting booth in Israel (for believers and non-believers)

May it be the will [before the Lord our God and the God of our ancestors] that this ticket which I am placing in my ballot will join thousands of other tickets that will promise reasoned leadership that will strengthen democratic values, aspire towards peace with our neighbors, separate religion and state, be concerned with the weak and protect the laborers, fight corruption and exercise leadership through personal role modeling. May it be the will [before the Lord our God and the God of our ancestors] that the nation sitting in Zion will merit years of freedom, quiet, productivity, education and good health and that our children may never fear at all. . . .

Prayer for Entering the Knesset by Dr. Chaim Hames-Ezra (2013)

May it be Your will, Lord our God, God of our fathers and mothers, that I leave this house as I entered it – at peace with myself and with others. May my actions benefit all residents of the State of Israel. May I work to improve the society that sent me to this chamber and cause a just peace to dwell among us and with our neighbors. May I always remember that I am a messenger of the public and that I must take care to keep my integrity and innocence intact. May I, and we, succeed in all our endeavors. . . .

תפילה לבוחר טרם הבחירות | A Prayer for Voters Before the Elections by Rabbi Esteban Gottfried

רִבּוֹן כָּל הַמַעֳשִים, אַתָּה חוֹנֵן לְאָדָם דֲּעַת וּמְלַמֵּד לֶאֶנוֹש בִּינָה. חָנֵּנוּ מֵאִתְּךָ חָכְמָה, בִּינָה וְהַשְכֵּל בּעֶת מִילוּי זְכוּתֶנו וְחוֹבַתֵנוּ הַאֶזְרַחִית לִבְחוֹר אֶת מַנְהִיגֵינו.‏ . . .

תפלה בעד שלום המדינה | Prayer for the Welfare of the State by Avraham Hyman Charlap (1916)

Please, God Adonai, Who creates the skies and drapes them over the earth, Who spreads out the earth and its descendants, Who grants life to its nations, and vigor to those who walk upon it, You positioned borders on earth and sustained sovereigns and states. These United States, too, Your hands arranged. They began in distress, but through Your great and abundant kindness, have grown like a cedar in Lebanon, adding vitality, strength, and success with each generation. America’s wings stretch from sea to shining sea, and over far islands. Like the sun at its zenith, it lights the world and its inhabitants with laws and ordinances good and upright, righteous and fair. . . .

A Prayer for Voting by Rabbi David Seidenberg (neohasid.org)

This prayer is broadly speaking a prayer that we learn to work together to create a better future, and it incorporates a pledge to do one thing for healing the world, for tikkun olam, that will make this future a reality. It’s not a prayer about winning or getting other people to see things our way, like some of the others I’ve seen. Whomever we support (I am supporting Obama), we need to pray for strength for the next president, and for the whole country, to face what will be challenging times. . . .


בסיעתא דארעא